Javna rasprava o radnom tekstu Strategije razvoja pravosuđa

Ministarstvo pravde, uz podršku USAID-ovog projekta „Vladavina prava“, organizuje javne rasprave u okviru konsultativnog procesa, na kojima će biti predstavljen radni tekst Strategije razoja pravosuđa za period 2019-2024. godine.
Ovim Vas pozivamo da prisustvujete javnoj raspravi koja će, kao prva u nizu, biti održana 22.05.2019. godine, sa početkom u 11 časova u Kragujevcu, Hotel „Kragujevac“, Kralja Petra I broj 18.
Na linku možete pronaći radni tekst Strategije razvoja pravosuđa za period 2019-2024. godine, kao i predlog Dnevnog reda.
U nastavku Vam prosleđujemo i link internet stranice Ministarstva pravde, gde možete pronaći komentare koje su prethodno dostavili članovi Radne grupe za izradu Strategije https://www.mpravde.gov.rs/tekst/24000/komentari-na-radni-tekst-nacionalne-strategije-razvoja-pravosudja-za-period-2019-2024-godine.php
Molimo Vas da, usled ograničenih kapaciteta sale, imenujete po jednog predstavika ispred Vaše organizacije i najkasnije do ponedeljka 20.05.2019. godine, potvrdite prisustvo na elektronsku adresu: vida.stepanovic@mpravde.gov.rs.
(Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom)