Javni poziv za jačanje lokalnih inicijativa

Objavljeno: 6. decembra 2022. godine

Udruženje KROKODIL poziva sve zainteresovane građanske i lokalne inicijative, organizacije civilnog društva, grupe građana, udruženja, aktiviste/kinje i pojedince/ke koji aktivno menjaju svoju zajednicu i doprinose razvoju demokratskog i boljeg društva kroz realizaciju različitih aktivnosti, da se prijave na otvoreni poziv u okviru projekta Prostori slobode: Program jačanja lokalnih inicijativa. 

Cilj projekta Prostori slobode jeste da ponudi jedinstvenu platformu za sva fizička i pravna lica kojima je potrebno da razviju i osnaže svoje kapacitete, kao i da obezbedi fizički prostor i tehničku podršku za sastanke, javne događaje, promocije, radionice i druge aktivnosti. Udruženje KROKODIL će odabrati 25 organizacija i/ili pojedinaca/ki iz čitave Srbije koji će, pored korišćenja prostora za održavanje sastanaka, radionica i javnih događaja, u periodu koji je definisan vremenskim okvirom projekta takođe prisustvovati treninzima i radionicama u kojima će se kroz rad na konkretnim primerima  i upoznavanjem s različitim uspešnim praksama sticati praktična znanja i veštine neophodne za rad i realizaciju aktivnosti.

Tematske oblasti obuka podeljene su u 4 segmenta:

  1. Organizacijski razvoj i rad na izmeni zakonske regulative (strateško planiranje, jačanje veština i upoznavanje s alatima koji su ključni za iniciranje promena u zakonima i propisima)
  2. Programski kapaciteti (pisanje projekata, dizajn programa, monitoring i evaluacija)
  3. Komunikacijske veštine i PR (veština komunikacije s javnošću, komunikacijske strategije)
  4. Kapaciteti zastupanja i umrežavanja (veštine javnog zastupanja i umrežavanja u procesima koji pomažu u promenama javnih politika)

 

Otvoreni poziv je namenjen svim grupama građana, organizacijama civilnog društva, udruženjima, lokalnim inicijativama koja su nestranačka i neprofitna i pojedincima/kama koji svoje aktivnosti realizuju na teritoriji republike Srbije, a bave se gore navedenim temama. Projekat Prostori slobode podržaće najviše 25 uspešnih aplikanata.

Opšti cilj konkursa je da osnaži lokalne organizacije civilnog društva, udruženja građana,  građanske inicijative, grupe građana, aktiviste/kinje, pojedince/ke, da realizuju svoje ciljeve i misije, kao i da podigne i poboljša vidljivost njihovih aktivnosti u promociji i razvoju demokratskih vrednosti, ljudskih, manjinskih i dečijih prava, zdravije sredine, multikulturalnosti, kulturnog dijaloga, međunarodne i regionalne saradnje, itd.

Specifičan cilj konkursa je pružanje podrške udruženjima, organizacijama civilnog društva, lokalnim građanskim inicijativama, grupama građana i pojedincima/kama u daljem razvoju i jačanju kapaciteta kako bi se povećalo i osnažilo uključivanje javnosti i građana u procese zagovaranja i donošenje odluka, procese demokratizacije, borbe za ljudska prava, uticaj na kreiranje javnih politika, te promociju kulturne različitosti i regionalne saradnje.

Rok za podnošenje prijava  je 10. decembar 2022. Rezultati će biti objavljeni 15. decembra 2022, nakon čega će odabranim aplikantima biti dostavljen raspored treninga, radionica i slobodnih termina za korišćenje prostora KROKODILovog Centra.

Prijavite se na otvoreni poziv OVDE.

Za sva dodatna pitanja zainteresovani se mogu obratiti Udruženju KROKODIL elektronskom poštom na: office@krokodil.rs

Izvor: KROKODILNovi Kalkulatori resurs centra

Saznaj više