Javni poziv za OCD koje rade sa mladima

Objavljeno: 29. januara 2024. godine

Centar za omladinski rad raspisuje javni poziv za dodelu sredstava organizacijama civilnog društva koje rade sa mladima i imaju iskustvo u omladinskom radu.

Poziv se raspisuje o okviru projekta “Poke the bubble” – Gender mobile youth clubs for the new good neighbourly social initiatives between Serbia and Kosovo*, koji finansira Evropska unija a sprovode CZOR iz Novog Sada i SIT iz Prištine.

U okviru ovog poziva biće izabrano ukupno 4 organizacije civilnog društva.

Poziv je, uključujući i pitanja i odgovore u vezi istog, objavljen na sajtu Centra za omladinski rad, OVDE, i ostaće otvoren do 09. februara 2024. godine do kraja dana časova.