Karavan – Moje pravo da znam

Objavljeno: 1. februar 2024. godine

Beogradski centar za ljudska prava organizovao je karavan #mojepravodaznam kojim je tokom jeseni obilazio gradove u Srbiji u cilju edukovanja i podizanja svesti žena o njihovim pravima koje kao pacijentkinje imaju tokom boravka u ginekološko-akušerskim klinikama.

Karavan #mojepravodaznam prešao je tri hiljade kilometara i to posetama Kragujevcu, Nišu, Novom Sadu, Užicu, Beogradu i Šapcu. Tokom Karavana neposredno se razgovaralo sa više stotina građanki Srbije u cilju edukovanja i podizanja svesti žena o pravima koje imaju u ginekološko-akušerskim klinikama. Podeljeno je gotovo hiljadu letaka sa informacijama o pravima pacijentkinja tokom boravka u ginekološko-akušerskim klinikama i raspoloživim pravnim mehanizmima zaštite u slučaju kršenja njihovih prava.

Kako je protekao Kravan #mojepravodaznam pogledajte u ovom videu.