Kid Hub – Dizajniraj za budućnost

KID Hub se bavi edukacijom kroz radionice i kurseve, kao i proizvodnjom edukativnih alata koji podstiču razvoj nove generacije inovatora kroz preduzetničko učenje u IT sektoru. Kid HUB vodi Tijana Jovanović Petrović, koja je osnovala ovo socijalno preduzeće da pre svega pomogla svojem detetu da se snađe u nepredvidim digitalnom svetu.

 

Prema rezultatima Svetskog ekonomskog foruma, 65% današnjih osnovaca, radiće poslove koji još nisu izmišljeni.”

Zato je cilj Kid HUB-a razvoj kreativnog potencijala dece, kako bi mogli da kreiraju sopstvene mogućnosti u nepredvidivom globalnom radnom okruženju budućnosti.

“Naš program je namenjen deci, edukatorima i roditeljima. Zasnovan je na Designathon Works® kurikulumu koji se fokusira na upotrebu Design Thinking-a u obrazovanju, UN ciljevima održivog razvoja i Maker obrazovanju”. Deo prihoda KID HUB-a ulaže se u razvoj Designathon Works® edukativnog programa u osnovnim školama u Srbiji i uključivanje dece koja pripadaju ranjivim grupama u programe. Ovaj program radi u više od 25 zemalja sveta, deo je Ashoka mreže i Lego Learning edukativne mreže. KID HUB je zastupnik ovog programa za Srbiju od 2018. godine, a nastao je kao edukativni centar društvenog preduzeća Koba Yagi Toys.

Tijana sa svojim kolegama iz HUB-a razivja, kroz Smart Start program, edukativni alat “Ja dizajniram budućnost” koji će se koristiti u sklopu Designathon programa.

 

Po realizaciji prototipa napravićemo crowdfunding kampanju čiji je cilj realizacija priručnika u štampanom formatu, stvaranje partnerske mreže i promocija alata. Takođe, planiramo da ovaj alat ponudimo i globalnoj Desiganthon mreži koja broji 30 zemalja i gde bi alat takođe mogao da ima primenu”.

Takođe concept alata je zasnovan upravo na Designathon edukativnom modelu da se povećale sposobnosti dece u modernom okruženju.

Kid Hub možete kontaktirati ovde.

 Novi Kalkulatori resurs centra

Saznaj više