Koknkurs za tradicionalne i nove NAPOR nagrade

Beograd, 29. oktobar 2018. godine –

Sa velikim zadovoljstvom objavljujemo poziv za sve pridružene i punopravne članice NAPOR za dodelu ovogodišnjih plaketa!

Tema ovogodišnje, tradicionalne nagrade „Hvale vredan NAPOR“ koja će na Skupštini biti dodeljena jednoj organizaciji je promocija i sprovođenje programa interkulturalnosti.

Na inicijativu Saveta za etička pitanja, ove godine po prvi put uvodimo plaketu „ETIKEte“ koja će biti dodeljena čuvarima i čuvarkama etičkog kodeksa u organizacijama.

Za prijavu potrebno je detaljno ispuniti formular HVN, odnosno formular ETIKEte i poslati ga na naznačenu adresu najkasnije do 12. novembra.

Komisija, sastavljena od predstavnika/ca NAPOR tela (Upravni i Nadzorni odbor i Savet za etička pitanja) doneće odluku o izboru organizacije i čuvara/ki etike, a proglašenje nagrađenih planirano je tokom Skupštine.

Za sve dodatne informacije možete kontaktirati Jelenu Stojanović putem mejla: office@napor.net.