KOMS: Otvorene pozicije za asistenta/kinju za program i asistenta/kinju za finansije i administraciju

Objavljeno: 14. marta 2023. godine

KOMS raspisuje konkurse  za dve radne pozicije u svom timu:

 

ASISTENT/ASISTENTKINJA PROGRAMA

 

 • sprovodi logističke poslove za realizaciju projektnih i programskih aktivnosti i događaja;
 • komunicira sa saradnicima, partnerima, volonterima i drugim licima zainteresovanim i uključenim u projekte i programe na kojima je angažovan/a;
 • vodi administrativno-tehničke poslove na projektu i poslove izveštavanja, dokumentovanja i arhiviranja;
 • izrađuje spiskove učesnika i komunicira sa učesnicima i učesnicama na KOMS događajima;
 • doprinosi promociji projektnih aktivnosti i vidljivosti projekta tako šo učestvuje (u saradnji sa komunikacionim timom KOMS) u pripremanju priloga za medije i sadržajima za KOMS sajt i društvene mreže;
 • učestvuje u planiranju, realizaciji i izveštavanju  projekata i programa KOMS;
 • obavlja druge poslove po uputstvima koordinatora/ke i menadžerke programa odnosno generalne sekretarke.

Potrebno je imati stečeno srednje obrazovanje (odnosno diplomu srednje škole) u trajanju od četiri godine, minimum godinu dana iskustva rada i:

 • dobro poznavati engleski jezik;
 • dobro vladati radom na računaru;
 • imati kompetencije omladinskog lidera/ke;
 • posedovati organizatorske sposobnosti i komunikacijske veštine;
 • imati iskustvo u administrativno-tehničkim poslovima i asistiranju u projektnom menadžmentu;
 • imati i sposobnost samostalnog delovanja i pokretanja inicijative;
 • imati sposobnost rada pod pritiskom i fleksibilnost u radu;
 • dobro funkcionisati u timu i posedovati timski duh.
 • Dodatno: Poželjno je i  imati vozačku dozvolu B kategorije.

 

KOMS nudi  ugovor o radu na određeno na 6 meseci, od kojih će prva 2 meseca biti probni rad i uz mogućnost produženja ugovora.

Prijavite se tako što ćete poslati svoj CV na srpskom jeziku, spisak referenci sa kontaktima i motivaciono pismo (do 500 reči) na mejl: konkurs@koms.rs sa naslovom mejla „Prijava za radno mesto asistent/asistentkinja programa KOMS-a“.

Rok za slanje je 23. mart 2023. godine (do kraja dana). Kandidati/kinje koji prođu u uži krug će biti pozvani na razgovor sa komisijom. Rezultati selekcije se očekuju do 31. marta 2023. godine.

 

ASISTENT/ASISTENTKINJA ZA FINANSIJE I ADMINISTRACIJU

 

 • vodi administrativno-tehničke i finansijske poslove na projektu i poslovima izveštavanja, dokumentovanja i arhiviranja;
 • odlaže i arhivira neophodnu dokumentaciju i izdaje reverse za opremu KOMS-a i promotivni materijal;
 • nabavlja potreban materijala za rad kancelarije KOMS-a i najavljenih projektnih aktivnosti i sastanaka organa i tela KOMS-a;
 • evidentira i arhivira finansijsku i administrativnu dokumentaciju KOMS-a u fizičkoj i elektronskoj formi (e-delovodnik) u saradnji sa koordinatorom/kom za finansije i administraciju;
 • preuzma odgovornost odgovoran/na za vođenje Delovodnika i Arhivske knjige;
 • prati realizaciju projekata koje KOMS sprovodi, tako što učestvuje u organizaciji projektnih aktivnosti i pruža logističku podršku: izrađuje spiskove učesnika i komunicira sa učesnicima KOMS događaja, u skladu sa potrebama koordinatora/ke programa, arhivira dokumentaciju na konkursima;
 • pomaže u sastavljanju finansijskih izveštaja u zavisnosti od potreba i delegiranja koordinatora/ke za finansije i administraciju;
 • priprema administrativno-tehničku dokumentaciju (izrada ugovora, odluka, prikupljanje računa i slično) za potrebe finansijskog izveštavanja u koordinaciji sa finansijskim menadžerom/kom i koordinatorom/kom za finansije i administraciju;
 • vodi inventarni list KOMS imovine;
 • učestvuje u procesima planiranja, realizacije, izveštavanja i vrednovanja projekata i programa KOMS-a;
 • obavlja druge poslove po nalogu menadžera/ke za finansije i koordinatora/ke za finansije i administraciju odnosno generalnog sekretara/ke.

Potrebno je imati stečeno srednje obrazovanje (odnosno diplomu srednje škole) u trajanju od četiri godine, minimum godinu dana iskustva rada, kao i:

 

 • dobro poznavati engleski jezik;
 • dobro vladati radom na računaru;
 • imati kompetencije omladinskog lidera/ke;
 • posedovati organizatorske sposobnosti i komunikacijske veštine;
 • imati iskustvo u administrativno-tehničkim poslovima i asistiranju u projektnom menadžmentu;
 • imati i sposobnost samostalnog delovanja i pokretanja inicijative;
 • imati sposobnost rada pod pritiskom i fleksibilnost u radu;
 • dobro funkcionisati u timu i posedovati timski duh.

 

KOMS nudi ugovor o radu na određeno na 6 meseci, od kojih će prva 2 meseca biti probni rad i uz mogućnost produženja ugovora.

Prijavite se slanjem svoje biografije  na srpskom jeziku, spiska referenci sa kontaktima i motivacionog pisma (do 500 reči) na mejl: konkurs@koms.rs sa naslovom mejla „Prijava za radno mesto asistent/asistentkinja za finansije i administraciju KOMS-a“.

Rok za slanje je 23. mart 2023. godine (do kraja dana).

Kandidati/kinje koji prođu u uži krug će biti pozvani na razgovor sa komisijom. Rezultati selekcije se očekuju do 31. marta 2023. godine.

Za više detalja o konkursu možete kontaktirati Miljanu Pejić, generalnu sekretarku KOMS na mejl adresu: miljana.pejic@koms.rs, ili na broj telefona: 062/467-344 radnim danima od 9 do 17 časova.

Izvor: KOMS