KOMS poziva na predstavljanje Alternativnog izveštaja o položaju i potrebama mladih

Beograd, 09.08.2022.

Krovna organizacija mladih Srbije – KOMS objavila je “Alternativni izveštaj o položaju i potrebama mladih u Republici Srbiji za 2022. godinu” koji će biti predstavljen u petak, 12. avgusta sa početkom u 12h.

Na konferenciji ćete imati priliku da čujete stavove i mišljenja mladih u sledećim oblastima: politička participacija i odnos političkih subjekata prema mladima; vrednosti mladih; mediji, društvene mreže i aplikacije; tržište rada; obrazovanje; aktivizam i volonterizam; bezbednost i zdravlje mladih. Istraživanje je sprovedeno u periodu od maja do jula 2022. godine. Ono je obuhvatilo desk analizu, online upitnik za mlade (kvantitativno istraživanje) i intervjue (kvalitativno istraživanje pojedinih tema).

Govornici/e na konferenciji će biti Miljana Pejić, generalna sekretarka KOMS, Đorđe Plavšić, Upravni odbor KOMS, Aleksandar Ivković, istraživač i predstavnik/ca Beogradske otvorene škole. Konferenciju moderira Milica Borjanić, programska menadžerka KOMS.

Izvor: KOMS