KOMS poziva na učešće u Javnoj raspravi o Predlogu strategije za mlade

Beograd, 02.08.2022.

Ministarstvo omladine i sporta raspisalo je Javni poziv za učešće u Javnoj raspravi o Predlogu strategije za mlade u Republici Srbiji za period od 2022. do 2030. godine. Javna rasprava o Predlogu strategije se sprovodi od 1. do 19. avgusta 2022, a ono što je izuzetno važno jeste da svako može da se uključi.

Strategija za mlade je najvažniji strateški dokument Republike Srbije koji direktno utiče na život mladih u našoj zemlji, zbog čega je važno da svaka zainteresovana mlada osoba kaže šta misli i uključi se u Javnu raspravu. KOMS će u ovom periodu olakšati uključivanje mladih u Javnu raspravu, tako što će otvoriti mogućnost komentarisanja i dostavljanja predloga kroz digitalne kanale komunikacije kao što su društvene mreže i e-mail. KOMS će komentare prikupljati bez posebne zvanične forme kako bi olakšao učešće mladih, a naš tim će kasnije te komentare uputiti Ministarstvu na zvanično utvrđen način.

Koje oblasti su prepoznate Predlogom strategije? Omladinski rad, prostori za mlade, aktivno učešće mladih, lični razvoj mladih i zdravlje i blagostanje mladih.

Svoje komentare možete dati na nekoliko načina, i to putem Instagram lajv uključenja na stranici @komsmladi svakog dana od 8. do 12. avgusta, putem e-mail adrese strategija@zamlade.rs , i slanjem poruke u inbox stranica KOMS-a na društvenim mrežama.

Izvor: KOMS