KOMS traži praktikanta/kinju za finansije i administraciju

Objavljeno: 17. oktobra 2022. godine

Krovna organizacija mladih Srbije raspisuje konkurs za praktikanta/kinju za finansije i administraciju. Praksa će se realizovati kroz program „Moja prva plata”, koji sprovodi Nacionalna služba za zapošljavanje.

Moja prva plata je program koji podrazumeva osposobljavanje nezaposlenih mladih za samostalan rad, odnosno praksu u cilju sticanja znanja, veština i kompetencija za rad.

Uslovi

  • Manje od 30 godina (ili tačno 30, na dan pristupa aplikaciji);
  • Završene osnovne studije;
  • Bez iskustva rada u finansijama;
  • Želja za učenjem i usavršavanjem.

Kroz praksu u finansijsko – administrativnom odeljenju, stiču se nova znanja i iskustva o upravljanju projektima u oblasti omladinske politike. Odabrani kandidat/kinja će učestvovati u finansijsko-administrativnom upravljanju aktuelnim projektima i organizacijom, ali i u procesima planiranja i pisanja novih projektnih predloga s posebnim fokusom na planiranju i izradi budžeta. Asistiraće u održavanju postojećeg sistema evidentiranja i arhiviranja dokumentacije, praćenju potrošnje na projektima i izradi finansijskih izveštaja organizacije i pružanju podrške neometanom radu KOMS kancelarije.

Po završetku prakse stiče se značajno iskustvo u upravljanju projektnim ciklusom, finansijskom izveštavanju, kao i širok spektar tehničkih znanja u oblasti finansija i administracije.

Očekuje se:

  • Zainteresovanost za oblast finansija i administracije u projektnom ciklusu;
  • Posedovanje osnovnih znanja u oblasti finansija i administracije;
  • Dobro vladanje konverzacijskim engleskim jezikom, kao i pisanoj korespodenciji na engleskom, uz akcenat na finansijsku terminologiju;
  • Preciznost i odgovornost u radu i motivisanost za brzo savladavanje novih veština, uključujući i onlajn alata za bankarstvo i administraciju;
  • Poželjno prethodno učešće u realizaciji projekata, posebno pri finansijama i administraciji u projektnom ciklusu.

 

Praksa će početi u decembru i trajaće 9 meseci. Mesto obavljanja prakse je u kancelariji KOMS-a u Beogradu, na adresi Kralja Milutina 15. 

Praksa će biti plaćena, a takođe će biti pokriveni troškovi lokalnog gradskog prevoza. Nakon završetka prakse i u slučaju pozitivne evaluacije rada praktikanta/kinje postoji mogućnost zaposlenja koji će biti u skladu sa dinamikama projekata Krovne organizacije mladih Srbije.

Rok za prijavljivanje je 31. oktobar 2022. godine. Rezultati selekcije će biti poznati najkasnije do 15. novembra.

Za sve dodatne informacije u vezi sa javnim pozivom i programom prakse, možeš se obratiti na mejl adresu finansije@koms.rs ili na telefon +381 60 023 4660, radnim danima od 9 do 17 časova.

Izvor: KOMS