KOMS traži trenere i trenerice

Objavljeno: 25. marta 2024. godine

Ukoliko posedujete kompetencije za rad sa mladima i želite da sarađujete sa najvišim nezavisnim predstavničkim telom mladih u Republici Srbiji, onda je ovo prilika koju ne smete da propustite!

Trenerska baza KOMS-a predstavlja skup odabranih eksperta i ekspertkinja koji igraju ključnu ulogu u pripremi i realizaciji obrazovnih i razvojnih aktivnosti na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou. Svojim radom, trenerska baza doprinosi kvalitetnom razvoju programa i aktivnosti KOMS-a, njegovih organizacija članica, kao i ostvarivanju njegovih ciljeva kroz stručnu obrazovnu i razvojnu podršku.

   Trenerska baza nudi:

 

  • Plaćene i volonterske angažmane tokom mandata
  • Priliku za profesionalno usavršavanje
  • Standardizovane materijale za rad
  • Pristup bazi znanja sa relevantnim materijalima i informacijama
  • Umrežavanje sa drugim članovima i članicama trenerske baze
  • Reference za dalje usavršavanje i rad

Ukoliko imate iskustvo i posedujete znanja u oblastima kao što su omladinska politika, javne politike, javno zagovaranje, međunarodni i procesi Evropske Unije, pravna podrška, procesni (mentorski) rad sa grupama mladih ili druge relevantne oblasti, prijavite se,

OVDE.

Rok za prijavuje 14. april 2024. godine do kraja dana.