Konferencija Viktimološkog društva Srbije

Objavljeno: 23. novembra 2022. godine

Viktimološko društvo Srbije – VDS organizuje konferenciju pod nazivom 25 godina zalaganja za prava svih  žrtavaKonferencija se održava u Beogradu u Hotelu Palace, 25. novembra 2022. godine.

Konferencija počinje svečanim otvaranjem 25. novembra 2022. godine u 10 časova i dodelom nagrada Viktimološkog društva Srbije za 2022. godinu.

Nagrada za doprinos unapređenju prava žrtava dodeljuje se Radmili Gujaničić, koja je dugogodišnja članica Viktimološkog društva Srbije i osnivačica prve feminističke grupe u Zapadnoj Srbiji – Ženski centar Užice, u okviru koga se dugi niz godina bavi ekonomskim osnaživanjem žena uopšte i posebno žena sa sela, kao i zaštitom žena žrtava nasilja u porodici.

Konferencija ima za cilj da omogući razmenu iskustava i znanja i da ukaže na izazove, ali i na pravce daljeg rada i zalaganja vezanih za položaj žrtava kriminaliteta i razvoj viktimologije u Srbiji.

Ovogodišnja konferencija organizovana je kroz tri tematske sesije. Prva tematska sesija biće posvećena jubileju Viktimološkog društva Srbije, koje ove godine obeležava 25 godina postojanja. Tokom prve sesije osnivači i osnivačice, kao i članovi i članice Viktimološkog društva Srbije govoriće o razvoju Viktimološkog društva Srbije i iskustvima zajedničkog zalaganja za poboljšanje položaja i prava žrtava.

Druga sesija će biti posvećena zaštiti žrtava nasilja u porodici i preporukama za njeno unapređenje. Poseban fokus će biti na razmatranju uloge grupa za koordinaciju i saradnju u odgovoru na nasilje u porodici, razmeni iskustava i izazova sa kojima se grupe suočavaju u praksi i preporukama za unapređenje rada grupa i ukupnog odgovora na nasilje u porodici. Grupe za koordinaciju i saradnju su prema odredbama Zakona o sprečavanju nasilja u porodici obrazovane na nivou svih osnovnih javnih tužilaštava u Srbiji. U sastav grupa ulaze predstavnici osnovnih javnih tužilaštava, policije i centara za socijalni rad. Grupe imaju za cilj da obezbede koordinisan, blagovremen i efikasan odgovor na nasilje u porodici i zaštitu žrtava.

Treća sesija će biti posvećena temi seksualnog nasilja na fakultetima u Srbiji i istraživanju koje je sprovelo Viktimološko društvo Srbije u okviru projekta Seksualno nasilje na univerzitetima u Srbiji: Podizanje svesti i razvijanje inovativnih mehanizama za podršku žrtvama. Tokom sesije biće predstavljeni glavni nalazi istraživanja seksualnog nasilja nad studentima na fakultetima u Srbiji, kao i ishodi realizovanih obuka za jačanje kapaciteta zaposlenih i studenata na fakultetima za reagovanje na seksualno nasilje. Predstavnici i predstavnice fakulteta u Srbiji, koji su učestvovali na projektu VDS, govoriće o iskustvima i izazovima u razvijanju i implementaciji mehanizama za prevenciju i zaštitu od seksualnog nasilja na fakultetima.

Konferencija VDS predstavlja doprinos kampanji 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama, koja počinje 25. novembra Međunarodnim danom borbe protiv nasilja nad ženama i završava se 10. decembra Međunarodnim danom ljudskih prava. U fokusu ovogodišnje kampanje je 20 godina od uvođenja krivičnog dela nasilje u porodici u zakonodavstvo Srbije, čime je postavljen važan pravni osnov za obezbeđivanje zaštite žrtava nasilja u porodici.