Konkurs „Razvojni grantovi – Sistematična rešenja u zajednici ” otvoren do 1. septembra

Objavljeno: 22. avgusta 2022. godine

U okviru konkursa „Razvojni grantovi – Sistematična rešenja u zajednici”, Nacionalna koalicija za decentralizaciju (NKD) podržava do devet inicijativa u iznosu od 5.000 do 10.000 evra u dinarskoj protivvrednosti, koje su usmerene na realizaciju aktivnosti koje imaju za cilj unapređenje zajednica u oblasti vladavine prava i kulturne raznolikosti.

Svoju ideju za akciju aplikant može poslati popunjavanjem formulara i slanjem na mail konkurs@nkd.rs sa naslovom Konkurs – Razvojni grantovi – Sistematična rešenja u zajednici. Konkurs je kontinuirano otvoren i ideju autentične lokalne inicijative mogu poslati stalno, a najkasnije do 1. septembra 2022godine ili ukupne potrošnje predviđenih sredstava u okviru konkursa opredeljenih u trećoj godini projekta.

Za prijavu projektne ideje potrebno je popuniti i priložiti sledeću konkursnu dokumentaciju:

Gore navedene obrasce poslati elektronskom poštom na: konkurs@nkd.rs. Dodatna pitanja možete postaviti putem istog mejla. Procena i odabir ideja se vrši kontinuirano i svi podnosioci ideja će biti obavešteni o rezultatima svojih prijava.

Više informacija kako aplicirati i o uslovima konkursa OVDE.

Izvor i fotografija: NKDNovi Kalkulatori resurs centra

Saznaj više