Konkurs za novu generaciju liderskog programa BFPE – Godišnji seminar 2024

Objavljeno: 16. januara 2024. godine

Otvorene su prijave za 21. ciklus jednog od najprestižnijih programa političke edukacije i liderstva u Srbiji, koji od 2003. godine sprovodi Fondacija BFPE za odgovorno društvo (nekadašnji Beogradski fond za političku izuzetnost). Ukoliko želite da postanete deo programa koji su u prošlosti pohađali ministri, pomoćnici ministara, državni sekretari,  narodni poslanici, gradonačelnici, kao i istaknuti predstavnici biznis zajednice, medija i civilnog sektora, kao i akademije, detalji o prijavi se nalaze u nastavku teksta.

Fondacija BFPE za odgovorno društvo program organizuje kao jedna od 21 članice Mreže škola za političke studije Saveta Evrope koje deluju u širem regionu Zapadnog Balkana i širem regionu Jugoistočne Evrope, uključujući Grčku i Tursku, ali i u Africi u državama poput Tunisa i Maroka.

Godišnji seminar je jednogodišnji ciklus edukativnih aktivnosti namenjen generaciji mlađih političara, iz parlamenta, stranaka, kao i predstavnicima javne uprave i lokalne samouprave, nevladinih organizacija, medija, akademije i poslovnog sektora – osobama koje su ozbiljno započele svoje političke i profesionalne karijere i koji sagledavaju potrebu za učenjem i dodatnim usavršavanjem u poslu koji obavljaju.

Osnovni cilj programa je da omogući stalni razvoj i dijalog demokratski orijentisanih lidera i liderki u sferi politike i javnog života koji će na odgovoran način podsticati razvoj demokratske kulture i interkulturalnog dijaloga, a ujedno i unaprediti međupartijski dijalog i dijalog između različitih kultura u državi i društvu.

Polaznici i polaznice seminara će u toku 2024. godine učestvovati na tri nacionalna seminara koji će biti organizovani na različitim lokacijama u Srbiji. Sastavni deo programa su interaktivna predavanja i radionice, a posebno važan deo programa jeste i deo seminara predviđen za međusobno umrežavanje učesnika. Kako bi se osigurao prostor za otvoreni dijalog na osnovama međusobnog uvažavanja i poštovanja, svi seminari se odvijaju u skladu sa Četam haus pravilima. Najposvećeniji, najaktivniji i najbolji polaznici i polaznice će imati prilike da učestvuju na Svetskom forumu demokratije u Strazburu.

Svaki od nacionalnih seminara ima svoju krovnu temu važnu za razvoj demokratske kulture društva, društvene kohezije, razvijanje kulture dijaloga, podsticanju ravnomernog ekonomskog i društvenog razvoja, pitanjima bezbednosti, spoljne politike i regionalne saradnje, kao i napretku Srbije u procesu integracije u EU, ali i trenutnim i novim izazovima poput energetske krize, zaštite životne sredine.

Savet Evrope će polaznicima koji budu uspešno završili ciklus Godišnjeg seminara dodeliti poseban sertifikat/diplomu.

Više informacija o seminaru, OVDE.

Izvor i fotografija: BFPE