Konkurs za omladinskog predstavnika/cu u Upravnom odboru Regionalne kancelarije za saradnju mladih

Objavljeno: 21. jula 2022. godine

Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS), Nacionalna asocijacija praktičara i praktičarki omladinskog rada (NAPOR) i Nacionalna asocijacija kancelarija za mlade (Nacionalna KZM) sprovode postupak predlaganja omladinskog predstavnika ili predstavnice u Upravnom odboru Regionalne kancelarije za saradnju mladih (Regional Youth Cooperation Office – RYCO), na osnovu Memoranduma o saradnji u procesu realizacije Sporazuma o osnivanju Regionalne kancelarije za saradnju mladih zaključenim sa Ministarstvom omladine i sporta 24. oktobra 2016. godine.

Upravni odbor Regionalne kancelarije za saradnju mladih je najviše telo donošenja odluka, koje odluke donosi konsenzusom i čini ga 12 članova/ca, od kojih šest predstavnika/ca ugovornih strana neposredno odgovornih za omladinsku politiku i šest omladinskih predstavnika/ca ugovornih strana, čime je osigurano učešće mladih u procesu donošenja odluka. Kandidata/kinju izabranog/u ovim konkursom udruženja, uz obrazloženi predlog, predlažu Ministarstvu omladine i sporta koje dalje predlog podnosi Vladi Republike Srbije koja imenuje i razrešava omladinskog predstavnika/cu.

O dužnostima omladinskog predstavnika/ce kao člana Upravnog odbora, uslovima prijavljivanja, neophodnim kvalifikacijama i kompetencijama, kao i o potrebnoj dokumentaciji za prijavu pogledajte OVDE.

Krovna organizacija mladih Srbije, Nacionalna asocijacija praktičara/ki omladinskog rada, Nacionalna asocijacija kancelarija za mlade će na osnovu Memoranduma o saradnji u procesu realizacije Sporazuma o osnivanju Regionalne kancelarije za saradnju mladih obrazovati tročlanu komisiju radi sprovođenje konkursa za omladinskog predstavnika u Upravnom odboru Regionalne kancelarije za saradnju mladih.

Nakon administrativne provere pristiglih prijava, sa kandidatima i kandidatkinjama koji uđu u uži izbor će biti sproveden intervju.

Izvor: KOMSNovi Kalkulatori resurs centra

Saznaj više