Konkurs za opremanje Klubova za inovacije

Objavljeno: 7. novembra 2022. godine

UNICEF u Srbiji, u saradnji sa implementacionim partnerom Dostignuća mladih u Srbiji, poziva na učešće u konkursu za osnivanje i opremanje Klubova za inovacije u vašim opštinama.

Svrha Kluba za inovacije je da informiše, obrazuje i inspiriše mlade da stvaraju inovativna rešenja u oblasti tehnologije, nauke, ekologije i društvenih inovacija. Klub je opremljen savremenim alatima i mobilijarom koji omogućava mladim ljudima da se okupljaju, pokreću inicijative i sarađuju.

Uspešan Klub za inovacije podržava kulturu koja se zasniva na inovacijama, a to znači podsticanje istraživanja i prepoznavanje neuspeha kao važnog elementa učenja; jer prepoznavanje neuspeha često vodi ka novim rešenjima.

U okviru Kluba za inovacije organizuju se radionice, obuke,  predavanja, kursevi, vršnjačka mentorstva, takmičenja, kao i ostali događaji koji okupljaju mlade ljude i omogućavaju im da se angažuju u svojoj zajednici. Uloga Kluba za inovacije je da organizuje dodatnu podršku mladima za njihove ideje i inicijative, a to će im biti omogućeno uz dodatnu mentorsku podršku ljudi koji dolaze iz različitih oblasti i uz stručno vođstvo osoba koje u Klubu rade.

Kome je namenjen Klub za inovacije?

Klub za inovacije je bezbedno mesto namenjeno svim mladim ljudima u zajednici bez obzira na njihovu orijentaciju, pripadnost, društveni ili ekonomski status. Klubovi doprinose misiji da svi mladi, među kojima su i mladi iz najugroženijih zajednica budu podstaknuti da učestvuju u unapređenju svoje zajednice i kvaliteta života mladih u njoj. Kako mnogim zajednicama nedostaju zajednička mesta, prostor Kluba za inovacije je zamišljen kao prostor koji okuplja mlade ljude oko ideja ali i poziva na saradnju lokalne partnere.

Mladi ljudi trebalo bi da imaju najviše koristi od ovakvog pristupa: domet Kluba za inovacije zavisi od toga koliko će uspeti da privuče mlade ljude i inspiriše ih da potraže ideje i rešenja za izazove oko sebe.

Partneri okupljeni oko Kluba za inovacije najčešće dolaze iz javnog sektora, visokog obrazovanja, privatnog sektora, nevladinih organizacija kao i neformalnih grupa. Partneri se okupljaju oko zajedničkog interesa da unaprede  zajednicu u kojoj žive.

Klub za inovacije okupljen je oko sledećih vrednosti:

  • Namenjen korisnicima

Svi mladi ljudi u zajednici doborodošli su da se okupljaju u Klubu za inovacije, predlažu ideje, pokreću inicijative, umrežavaju se i rešavaju lokalne probleme.

  • Razvija se na primerima dobre prakse

Klub za inovacije podstiče saradnju različitih aktera u okruženju čija iskustva i ljudi kreiraju novu vrednost u zajednici.

  • Samoodrživ

Klub za inovacije mobiliše oko sebe uspešne pojedince i grupe koji shvataju značaj uključivanja mladih ljudi u zajednicu i zahvaljujući njihovoj podršci ostvaruju se želje i potrebe mladih ljudi u prostoru koji podstiče inovacije i preuzimanje inicijative.

  • Inkluzivan

Klub za inovacije je prostor koji se zasniva konceptu učešća bez prepreka. Svi mladi ljudi dobrodošli su da govore o problemima u zajednici, povezuju se, uče i razvijaju, i na kraju pokreću inicijative koje vode boljem životu u njihovom okruženju.

  • Učvršćuje veze

Povezivanjem i udruživanjem raste i vidljivost efekata Kluba za inovacije. Ovaj prostor iznedriće tokom vremena ideje i rešenja kojima će se zajednica ponositi. Kada su uspeh i neuspeh deo procesa učenja, a mladi ljudi naviknuti da imaju prostor u kojem se čuje njihov glas, onda mladi čine snagu u procesima unapređenja zajednice.

Da biste se prijavili za sredstva za uspostavljanje Kluba za inovacije potrebno je da popunite prijavu OVDE.

Prijava uključuje sledeće:

  • Informacije o podnosiocu aplikacije i iskustvu u sličnim projektima i inicijativama
  • Opis uspostavljenog partnerstva za pokretanje Kluba za inovacije
  • Predlog programskih aktivnosti Kluba za inovacije za godinu dana

 

Na konkurs mogu da se prijave: udruženja građana, lokalne samouprave, škole, kancelarije za mlade, omladinski klubovi, naučno tehnološki parkovi, inovacioni centri  iz sledećih opština: Užice, Loznica, Prijepolje, Novi Pazar, Bogatić, Kruševac, Raška, Priboj, Bajina Bašta i Nova Varoš.

Uslov je da postoji prostor sa svim komunalnim priključcima i obavljenim svim potrebnim građevinskim radovima koji je spreman za korišćenje. Vrednost opremanja Kluba za inovacije je 4000 eura.

Rok za prijavu je sreda, 23. novembar 2022. godine u 17 časova.

Kroz ovaj konkurs biće opremljena dva kluba za inovacije u dve opštine na teritoriji Republike Srbije. Novi konkurs će biti objavljen u toku sledeće godine za nove klubove.

Rezultati konkursa biće objavljeni u ponedeljak 28. novembra na stranici www.ja-serbia.org .

Izvor i fotografija: Dostignuća mladih