Konkurs za podršku akcijama OCD: „Godina dobrote“

Objavljeno: 24. oktobra 2023. godine

U okviru ovogodišnjeg Nacionalnog dana davanja, Srpski filantropski forum započinje „Godinu dobrote“ i otvara konkurs za podršku organizacijama civilnog društva da prikupe sredstva za inicijative koje će biti usmerene na unapređenje kvaliteta obrazovanja kroz promociju aktivizma, solidarnosti i filantropije.

Na konkurs se mogu prijaviti organizacije civilnog društva, zajedno sa partnerskim osnovnim ili srednjim školama, sa kojima će zajedno raditi na realizaciji aktivnosti koje neguju i promovišu aktivizam, empatiju i solidarnost, dobročinstvo i okupljaju građane i biznis zajednicu oko unapređenja uslova za obrazovanje dece i mladih.

Nacionalni dan davanja omogućava organizacijama da realizuju akcije prikupljanja sredstava, robe ili usluga koje će koristiti za realizaciju konkretnih aktivnosti povezanih sa unapređenjem kvaliteta obrazovanja kroz promociju aktivizma, solidarnosti i filantropije, uz uključivanje građana iz lokalne zajednice i korportivnog sektora. Srpski filantropski forum će pomoći u promociji i u prikupljanju sredstava, kroz kontakte sa kompanijama i organizacijama, i drugim mogućim partnerima.

Mesto u kojem se realizuje akcija mora biti na teritoriji Republike Srbije.

U okviru konkursa, planirana je podrška do 15 partnerskih inicijativa čiji će nosioci biti organizacije civilnog društva i koje će se realizovati u partnerstvu sa osnovnim ili srednjim školama u njihovoj lokalnoj zajednici.

 

Uslovi za prijavu na konkurs

 • Organizacija je registrovana kao udruženje ili fondacija u APR-u pre 1.1.2020. godine
 • Organizacija je sprovela najmanje jednu uspešnu akciju prikupljanja sredstava u lokalnoj zajednici od građana i/ili koprorativng sektora
 • Organizacija u svom statutu ima definisan rad na unapređenju obrazovanja
 • Prosečan godišnji budžet organizacije u 2020, 2021. i 2022. godini iznosi više od 2,5 miliona dinara
 • Organizacija posle selekcije mora obezbediti potpisan memorandum o saradnji sa školom sa kojom će realizovati projekat
 • Organizacija je registrovana u istoj opštini, selu ili gradu na čijoj teritoriji je registrovana i partnerska škola
 • Organizacija ima iskustvo saradnje sa lokalnim medijima

 

Dokumentacija za prijavu

 • Izvod iz APR-a
 • Prijavni formular sa:

– Pregledom ukupnog budžeta organizacije za 2020, 2021 i 2022. godinu (u američkim dolarima), i spiskom donatora u navedenim godinama;

-Opisom realizovane/-ih akcije/-a prikupljanja sredstava uz navođenje ukupne količine prikupljenih sredstava i namene ovih sredstava, kao i informacija o strukturi donatora;

-Opisom realizovanih aktivnosti sa osnovnim ili srednjim školama (poželjno sa isečkom iz klipinga ili skrinšotom objava sa društvenih mreža);

-Opisom akcije koju organizacija planira da sprovede i ciljem akcije;

-Očekivanim rezultatima akcije koju organizacija predlaže;

-Okvirnim budžetom, odnosno iznosom koji organizacija planira prikupiti ovom akcijom i predlogom aktivnosti prikupljanja sredstava;

-Opisom promotivnih aktivnosti u medijima i na društvenim mrežama koje organizacija planira da sprovede kao deo promocije aktivnosti koja se predlaže.

 

Rokovi i način prijavljivanja:

Konkurs za prijavu organizacija je otvoren od  20. oktobra do 20. novembra 2023. godine  do kraja dana. U navedenom periodu organizacije podnose popunjeni formular za prijavu odnosno dokumentaciju propisanu ovim konkursom putem elektronske pošte na adresu office@filantropskiforum.com sa naznakom „Za Godinu dobrote“. Razmatraće se samo potpune prijave, koje sadrže svu propisanu dokumentaciju, podnetu u propisanom roku.

Po prijemu prijavnih formulara i prateće dokumentacije, izvršna kancelarija Srpskog filantropskog foruma vrši selekciju do 15 organizacija i do 15 partnerskih škola, i bira projekte koje će učestvovati u kampanji.

Kriterijumi za izbor organizacija koje će dobiti podršku kroz konkurs:

 • organizacioni kapacitet za izvođenje predloženih aktivnosti;
 • značaj dosadašnjih postignutih rezultata organizacije u zajednici u kojoj deluje;
 • dosadašnja saradnja sa obrazovnim institucijama u zajednici u kojoj organizacija deluje;
 • predložena projektna ideja;
 • procenjen kapacitet organizacije da prikupi sredstva, uz podršku Srpskog filantropskog foruma, za osmišljeni projekat.

Rezultati konkursa biće poznati najkasnije 30. novembra 2023. godine i biće objavljeni na veb sajtu i društvenim mrežama Srpskog filantropskog foruma i Trag fondacije kao nosioca projekta.

Predloženi projekti realizuju se od 1. decembra 2023. godine do 01. maja 2024. godine, nakon čega organizacije podnose izveštaj o njihovoj realizaciji kancelariji Srpskog filantropskog foruma.

Sa svakom izabranom organizacijom kancelarija Srpskog filantropskog foruma obaviće konsultativni razgovor kako bi maksimalno prilagodila svoju podršku potrebama uspešne realizacije predloženih aktivnosti i pomogla organizaciji u prikupljanju sredstava od građana i kompanija za izvođenje predloženih projekata i uspostavljanju kontakta sa donatorima na lokalu.

Na osnovu podnetih izveštaja organizacija, kancelarija Srpskog filantropskog foruma će pripremiti izveštaj o realizaciji kampanja prikupljanja sredstava i predloženih projekata, koji će objaviti do 31. maja 2024. godine na sajtu Srpskog filantropskog foruma.

Svim učesnicima realizovanih projekata (organizacijama civilnog društva i partnerskim školama) biće uručena priznanja za solidarnost prilikom obeležavanja Nacionalnog dana davanja 09. oktobra 2024. godine u Beogradu.

Izvor: Sprpski filantropski forum