Konkurs za poziciju asistenta/kinje na projektima u BOŠ-u

Beograd, 17. avgust 2018. godine –

 

BEOGRADSKA OTVORENA ŠKOLA RASPISUJE KONKURS ZA POZICIJU ASISTENT/KINJA NA PROJEKTIMA U OKVIRU PROGRAMSKE OBLASTI ZA UNAPREĐIVANJE ZAPOŠLJIVOSTI.

Beogradska otvorena škola (BOŠ) je neprofitna, obrazovna organizacija građanskog društva osnovana 1993. godine. BOŠ osnažuje ljudske resurse, unapređuje javne politike i jača kapacitete civilnog, javnog i poslovnog sektora u cilju izgradnje boljeg društva zasnovanog na slobodi, znanju i inovacijama.

Od 2003. godine BOŠ podstiče kontinuirani razvoj pojedinca, celoživotno učenje i ukupni ekonomski razvoj društva kroz doprinos uspostavljanju sistema karijernog vođenja i savetovanja i jačanju veza obrazovanja i tržište rada kroz Programsku oblast za unapređivanje zapošljivosti. U okviru Programske oblasti aktivno se sprovode projekti iz oblasti karijernog vođenja i savetovanja (praćenje javnih politika, pružanje usluga karijernog vođenja i savetovanja) kao i oblasti povezivanja obrazovanja i tržišta rada (kvalitetne radne prakse, povezivanje škola i privrede).

Odabrani kandidat/kinja biće primljen/a na tri meseca plaćenog probnog rada, na puno radno vreme, uz mogućnost angažovanja na duži period.

OSNOVNA ZADUŽENJA:
 • Učešće u realizaciji programskih i projektnih aktivnosti u okviru Programske oblasti za unapređivanje zapošljivosti;
 • Učešće u organizovanju i realizaciji javnih događaja i obuka;
 • Učešće u pripremi izveštaja o sprovođenju projekta;
 • Komunikacija sa partnerima i donatorima;
 • Obavljanje administrativnih i tehničkih poslova u okviru projekata i poslova BOŠ-a.
ZAHTEVI:
 • Minimum 2 godine iskustva u radu na projektima organizacija civilnog društva (poželjno u oblasti obrazovanja, zapošljavanja i mladih);
 • Poželjno je poznavanje oblasti obrazovanja, zapošljavanja, mladih, karijernog vođenja i savetovanja;
 • Poželjna je visoka stručna sprema;
 • Odlične organizacione i komunikacijske veštine;
 • Odlične veštine timskog rada;
 • Proaktivnost i spremnost na učenje;
 • Analitičnost i preciznost;
 • Razvijene digitalne kompetencije (osnove MS Office paketa, pretraga interneta, društvene mreže, uređivanje veb sadržaja);
 • Napredni nivo govornog i pisanog engleskog jezika.
ŠTA BOŠ NUDI?
 • Mogućnost daljeg angažovanja nakon plaćenog probnog perioda;
 • Mogućnost sticanja novih znanja i veština u podsticajnom radnom okruženju u skladu sa politikom razvoja zaposlenih;
 • Saradnju sa mrežom partnerskih organizacija;
 • Rad na društveno odgovornim poslovima;
 • Priliku za realizaciju strateški važnih projekata u saradnji sa međunarodnim partnerima i donatorima.
PROCES SELEKCIJE

Molimo Vas da CV i motivaciono pismo sa naznakom za koju poziciju konkurišete pošaljete na adresu konkurs@bos.rs, kao i da popunite prijavni formular koji se nalazi OVDE, najkasnije do 21. avgusta 2018. godine.

Selekcija će se sastojati iz tri faze: pregleda biografija i motivacionih pisama, testiranja i intervjua.

Svi prijavljeni kandidati biće obavešteni o ishodu konkursa.