Konkurs za poziciju projektnog asistenta/koordinatora za međunarodne projekte

Beograd, 12. septembar 2018. godine –

Nova Iskra nastavlja da proširuje svoj tim! U potrazi smo za projektnim asistentom/koordinatorom u domenu međunarodnih projekata i fundraisinga. U okviru ovog polja delovanja Nove Iskre, u toku je veći broj projekata koji se realizuju u partnerstvu sa organizacijama iz Švedske, Turske, Velike Britanije, Francuske, Nemačke, Italije, Portugala, Belgije, Hrvatske, Slovenije, Austrije i drugih zemalja, dok je nekoliko projekata u fazi pripreme i daljeg razvoja.

Među zapaženim projektima koje je Nova Iskra realizovala ili inicirala su i European Creative Hubs Network, Designer in ResidenceFolkkSmart Living ChallengeExcite2.0Digital Cities ili Zajedničko.org. Većina njih realizuje se kroz partnerstva sa inostranim kulturnim centrima i organizacijama, ali i uz podršku evropskih i međunarodnih fondova kao što su Kreativna Evropa, Erasmus+ i Erasmus for Young Entrepreneurs, kao i Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja ili Razvojne agencije Srbije.

Ukoliko imaš najmanje godinu dana radnog iskustva u sličnom okruženju, a želiš da dalje razvijaš svoje veštine projektnog menadžmenta, administracije i fundraisinga kroz praktičan rad na interesantnim međunarodnim projektima i u dinamičnom okruženju – čitaj dalje!

U slučaju da nas ne poznaješ: Nova Iskra je prvi kreativni hab na Balkanu, nastao sa idejom da poveže kreativne industrije, tehnologiju i ljude. Nova Iskra kreira prostore, pokreće saradnje i dizajnira obrazovanje koje je namenjeno kreativcima, inovatorima, preduzetnicima, istraživačima, aktivistima, studentima, profesionalcima, organizacijama i kompanijama koje žele da preuzmu aktivnu i odgovornu ulogu u oblikovanju načina na koji ćemo učiti, raditi i živeti u budućnosti.

Tim Nove Iskre danas čini 15 profesionalaca sa velikim iskustvom u poljima kreativnosti i kulture, ali i motivisanih mlađih kolega, stažista i spoljnih saradnika. Tokom skoro 7 godina postojanja ovog haba realizovano je na stotine besplatnih edukativnih programa namenjenih zajednici, kao i brojni projekti koji povezuju mlade profesionalce, kreativce, kompanije i institucije – u zemlji i regionu, kao i širom Evrope i sveta. www.novaiskra.com

Ovom prilikom objavljujemo konkurs za poziciju projektnog asistenta/koordinatora u našem sektoru za međunarodnu saradnju i fundraising (pola radnog vremena – “part-time”).

OPIS AKTIVNOSTI I OBAVEZA:

 • 20 sati nedeljno (polovina punog radnog vremena) u kancelarijama Nove Iskre
 • poštovanje dogovorenih obaveza i odgovorno praćenje utrošenog vremena
 • zajednički rad i svakodnevna komunikacija sa menadžerom međunarodne saradnje i fundraisinga NI
 • saradnja sa ostalim sektorima NI – marketing, finansije, program…
 • kontinuirana komunikacija sa projektnim partnerima, učesnicima, kandidatima…
 • koordinacija većih projekata zajedno sa menadžerom sektora
 • samostalni menadžment manjih projekata, uz asistenciju menadžera sektora
 • izrada mesečnih, kvartalnih, polugodišnjih i godišnjih planova
 • učešće na partnerskim sastancima i vođenje zapisnika, po potrebi
 • priprema, objavljivanje i administriranje konkursa i otvorenih poziva, komunikacija sa kandidatima
 • priprema objava za medije i društvene mreže
 • ažurno vođenje celokupne projektne dokumentacije (pre svega finansijske), i pedantna izrada projektnih izveštaja (narativnih i finansijskih)
 • priprema i realizacija (produkcija) događaja i programa koji su deo projektnih aktivnosti
 • dokumentacija pojedinih projektnih aktivnosti (audio i foto)
 • praćenje potencijalnih izvora finansiranja za projekte koji su u pripremi

TRAŽIMO KANDIDATA/KANDIDATKINJU KOJI/A:

 • želi da se usavršava i da razvija svoja znanja i praktične veštine
 • ima razvijene veštine pisane i usmene komunikacije
 • odlično barata pisanom (poslovnom) korespodencijom
 • odlično se koristi engleskim jezikom, govornim i pisanim
 • odlično poznaje korišćenje programskog paketa MS Office
 • ima razvijeno analitičko, ali i kreativno razmišljanje
 • ima ažuran i agilan pristup dokumentaciji i administraciji
 • odlično planira (sopstveno vreme i projektne aktivnosti)
 • poznaje osnove finansijske administracije
 • poštuje dogovorene rokove
 • voli da radi u timu, kroz redovnu i jasnu komunikaciju
 • ima najmanje jednu godinu radnog iskustva u domenu fundraisinga, projektnog menadžmenta, administracije i koordinacije međunarodnih projekata
 • ima iskustvo u produkciji događaja – izložbe, konferencije, prezentacije i sl.
 • ima lične afinitete za domene kreativnosti, dizajna, kulture, umetnosti, preduzetništva ili digitalnog okruženja

PREDNOSTI:

 • više od jedne godine radnog iskustva u domenu fundraisinga, projektnog menadžmenta, administracije i koordinacije međunarodnih projekata
 • iskustvo u radu na nekim evropskim projektima i poznavanje okvira i pravila koji se u primenjuju u nekim od njih (Kultura 2007-13, Kreativna Evropa, Erasmus, Horizon, IPA itd.)
 • napredne veštine pisane komunikacije i korespodencije (srpski i engleski)
 • sertifikat poznavanja engleskog jezika ili korišćenje više od jednog stranog jezika
 • napredno korišćenje programa Excel
 • sposobnost strateškog promišljanja
 • iskustvo u korišćenju drugih softverskih i hardverskih alatki relevantnih za ovaj tip posla
 • lična motivacija i zainteresovanost za dugoročni rad na ovakvom tipu projekata

ŠTA TI NUDIMO?

 • Redovna, adekvatna primanja
 • Fleksibilno radno vreme, 20 sati nedeljno
 • Rad u prijatnom i atraktivnom ambijentu, i neformalnoj atmosferi
 • Posvećenost tvom profesionalnom razvoju i ozbiljan timski rad
 • Saradnju sa otvorenim, motivisanim i profesionalnim kolegama
 • Rad u dva najreprezentativnija coworking prostora u Beogradu – Nova Iskra Workspace Savamala i Zemun
 • Nova praktična znanja, obuke i mentorstvo
 • Dinamično okruženje i povezivanje sa kreativnom zajednicom
 • Pristup mreži Nove Iskre, komunkacija sa predavačima i ekspertima sa kojima Nova Iskra sarađuje
 • Rad na kreativnim i društveno-angažovanim projektima, kao i onima sa međunarodnim značajem
 • Upoznavanje sa eko-sistemom kulture, preduzetništva i kreativnih industrija, kao i sa evropskim i globalnim trendovima po pitanju kulturnih politika i srodnih tema
 • Besplatno učešće u radionicama, predavanjima, kursevima i treninzima koe organizuje Nova Iskra
 • Mogućnost prelaska na puno radno vreme i stalno zaposlenje nakon godinu dana

KAKO SE PRIJAVITI?

Svi zainteresovani kandidati moraju popuniti formular OVDE kao i poslati svoj CV na adresu relja@novaiskra.com sa naslovom “CV za konkurs”. Rok za slanje prijava je nedelja, 15. septembar u ponoć. Nepotpune prijave (bez poslatog CV-a) neće biti razmatrane. Kandidati koji prođu u uži izbor biće pozvani na intervju.