Konkurs za poziciju saradnika za komunikaciju i zagovaranje

A 11  – Inicijativa za ekonomska i socijalna prava otvara poziv za zasnivanje radnog odnosa sa saradnikom/saradnicom za komunikaciju i zagovaranje.

Potrebna je osoba koja je upoznata sa domaćim i međunarodnim sistemom zaštite ljudskih prava, motivisana i sa snažno izraženom željom da radi na unapređenju položaja društveno ugroženih grupa. Predvidjeno je, takodje, da osmišljava, koordinira i učestvuje u kampanjama za zagovaranje i unapređenje položaja interno raseljenih lica i drugih korisnika Inicijative A 11, zatim organizuje, koordinira i redovno održava kontakte sa zajednicom čije interese Inicijativa A 11 štiti, kao I da organizuje i koordinira sastanke, posete, okrugle stolove i druge oblike sastanaka koje Inicijativa A 11 obavlja na terenu, odnosno koje Inicijativa A 11 vrši van svojih kancelarija.

 Saradnik/saradnica za komunikaciju i zagovaranje učestvuje u sprovođenju projektnih aktivnosti i pripremi projektnih predloga koje Inicijativa A 11 podnosi, pronalazi nove partnere i održava kontakte sa drugim organizacijama i partnerima Inicijative A 11, održava kontakte i komunicira sa nadležnim državnim organima, ugovornim telima UN I drugim mehanizmima za zaštitu ljudskih prava.

Oglašena pozicija podrazumeva zasnivanje radnog odnosa na puno radno vreme (40 sati nedeljno), radi zamene zaposlenog koji je odsutan zbog stručnog usavršavanja.

Radno angažovanje će početi 1. oktobra 2019. godine, sa probnim radom u trajanju od 3 meseca. Rad se obavlja u kancelariji poslodavca u Beogradu, dok se po potrebi obavlja i u drugim gradovima i opštinama u Srbiji i u inostranstvu. U slučaju uspešno završenog probnog perioda, predviđeno je da radni odnos traje do 1. oktobra 2020. godine, sa mogućnošću produženja.

Od kandidata/kandidatkinje se očekuju završen pravni ili drugi fakultet društvenog usmerenja i najmanje dve godine radnog iskustva u oblasti zaštite ljudskih prava, izražene istraživačke sposobnosti, poznavanje i interesovanje oblasti delovanja Inicijative, kao I napredan nivo poznavanja engleskog jezika I digitalna i medijska pismenost.

 Zbog čestog rada van kancelarije i sprovođenja terenskih poseta potrebno je da kandidati i kandidatkinje budu aktivni vozači.

Prednost će imati kandidati i kandidatkinje sa iskustvom u radu sa građanima i građankama koji dolaze iz društveno ugroženih grupa i oni koji imaju poznavanje domaćeg i međunarodnog sistema za zaštitu ljudskih prava.

CV i kratko motivaciono pismo (do 300 reči) poslati do 24.9.2019. godine na email office@a11initiative.org. A 11 – Inicijativa za ekonomska i socijalna prava pruža jednake mogućnosti svima i ohrabruje sve kandidate i kandidatkinje koji smatraju da poseduju potrebne kvalifikacije da konkurišu za ovu poziciju. Od kandidata i kandidatkinja se očekuje da poseduju posebna znanja o položaju ugroženih grupa i da budućem radu pristupe sa razumevanjem i uvažavanjem specifičnosti i položaja svake osobe bez obzira na pol, nacionalnu pripadnost, versko opredeljenje, seksualnu orijentaciju i druge karakteristike.

Napomene: Biće kontaktirani samo oni kandidati/kandidatkinje koji uđu u uži izbor. Inicijativa A 11 zadržava pravo da na ovu poziciju ne izabere ni jednog od prijavljenih kandidata i kandidatkinja.