Konkurs za Program za lidere/ke u oblasti ljudskih prava

 

Objavljeno: 6. februara 2024. godine

Hartefakt poziva aktiviste/kinje i branitelje/ke ljudskih prava iz Srbije, ali i one koje aktivizam na ovom polju interesuje da se prijave za Program za lidere/ke u oblasti ljudskih prava, koji se sprovodi u saradnji sa Institutom 8. mart iz Slovenije.

Hartefakt, organizacija posvećena promociji i zaštiti ljudskih prava, otvara konkurs za 20 angažovanih pojedinaca/ki koji/e žele da unaprede svoje veštine i doprinesu razvoju ljudskih prava u Srbiji. Program će se sastojati iz tri ključna dela koja će biti realizovana tokom 2024. godine:

  1. Edukativni program: Petodnevni seminar sa ekspertima/kinjama iz Instituta 8. mart iz Slovenije biće organizovan u martu. Tokom seminara, učesnici/e će imati priliku da prodube svoje znanje i veštine za zagovaranje zaštite ljudskih prava i razmene iskustva sa kolegama/nicama iz različitih delova Srbije.
  2. Mentorski rad: Učesnici/e će dobiti podršku za svoj rad kroz individualno i personalizovano mentorstvo sa stručnjacima/kinjama iz Slovenije, koje podrazumevaju konsultacije u vezi sa njihovim specifičnim projektima i inicijativama, uključujući i potrebu za ličnom psihološkom podrškom.
  3. Finansijska podrška: Hartefakt će dodeliti finansijsku podršku za realizaciju pet najperspektivnijih projekata koji budu razvijeni tokom programa. Ova podrška ima za cilj da podstakne inovacije i doprinese jačanju kapaciteta organizacija i pojedinaca/ki u oblasti ljudskih prava.

 

Uslovi za prijavu su:

  • Aktivnost na polju zaštite ljudskih prava ili interesovanje za aktivizam na ovom polju.
  • Angažovanje u organizaciji ili želja za osnivanjem nove organizacije.
  • Sposobnost praćenja programa na engleskom jeziku.

 

Posebno se ohrabruju da se prijave aktivisti/kinje iz manjih sredina, kao i pojedinci/ke koji se bave problematikom višestruke diskriminacije, uključujući socijalnu ugroženost. Vaša jedinstvena perspektiva i predanost su ključne za stvaranje inkluzivnijeg društva, a ovaj program je otvoren za sve koji žele da doprinesu poboljšanju položaja marginalizovanih grupa u Srbiji, sa posebnim fokusom na one koji imaju manje mogućnosti da dobiju podršku za svoj angažman.

Za prijavu je potrebno dostaviti kratku biografiju i motivaciono pismo uključujući informacije o dosadašnjim aktivnostima i planiranim projektima.

Prijave se primaju do 15. februara putem adrese prijava@heartefact.org, a kandidati/kinje će biti kontaktirani/e kako se budu prijavljivali/e. Za dodatna pitanja, možete kontaktirati Kseniju Milutinović putem mejla ksenija@heartefact.org .

Organizator snovi troškove prevoza, smeštaja, obroka i programa tokom trajanja ovog projekta.

Hartefakt sprovodi ovaj projekat u saradnji sa Institutom 8. mart, vodećom aktivističkom organizacijom iz Slovenije koja iza sebe ima više uspešnih inicijativa u zagovaranju važnih društveno-političkih promena.

Ovaj program je deo šireg projekta podržanog od strane Evropske unije, u okviru kojeg će Hartefakt u naredne tri godine intenzivno raditi na zagovaranju unapređenja stanja ljudskih prava u Srbiji. Kroz rad sa aktivistima/kinjama, umetničku produkciju, javne kampanje i druge zagovaračke inicijative, cilj nam je da doprinesemo stvaranju održivih promena i inkluzivnog društva koje poštuje i štiti prava svih građana/ki.

Poziv možete preuzeti OVDE.

Izvor: HARTEFAKT