Konkurs za Programsku/og Koordinatorku/a Volonterskog centra Vojvodine

Objavljeno: 18. avgusta 2022. godine

Volonterski centar Vojvodine je udruženje građana sa sedištem u Novom Sadu, osnovano 2005. godine. VCV nastoji da volonterizam bude prepoznat i vrednovan kao princip izgradnje i promene društva i pojedinaca/ki organizovanjem i sprovođenjem volonterskih, edukativnih i društvenih programa i akcija, kreiranjem prilika za kvalitetno i informisano volontiranje i širenjem vrednosti volonterizma.

Trenutno, glavne aktivnosti VCV-a su:

  • aktivnosti bazirane na neformalnom obrazovanju kao i na podizanju svesti
    o različitim relevantnim društvenim i ekološkim temama;
  • lokalne solidarne akcije zasnovane na volontiranju i izgradnji kapaciteta volontera/ki;
  • mobilnost mladih i omladinskih radnika/ca;
  • međunarodni kratkoročni volonterski kampovi;
  • kratkoročno i dugoročno međunarodno volontiranje.

 

Trenutni i budući projekti se bave temama kao što su prakse i narativi ponovne upotrebe (reuse), aktivizam kod mladih žena, veganstvo, volontiranje u lokalnoj zajednici, permakultura.

Zbog porasta obima aktivnosti i projekata, a zahvaljujući uspehu kampanje za prikupljanje sredstava “Za još jednu VolonTuru!” VCV može da proširi svoj tim i da angažuje programske/kog koordinatorke/a. Početak angažmana je u septembru 2022. godine (tačan datum će biti dogovoren sa izabranom kandidatkinjom/om.

Konkurs je otvoren do 30. avgusta 2022. godine.

Sve informacije relevantne za konkurs možete pronaći OVDE.