Konkurs za specijalističke studije

Beograd, 11.04.2022.

 

Pravedna tranzicija na Zapadnom Balkanu

 

Otvoren je poziv za prijavu na Specijalističke stručne studije Pravedne tranzicije u organizaciji Mreže za demokratski dijalog i Fefa fakulteta, u periodu od 01. 05. do 1.11.2022. godine, u Beogradu.

Iz perspektive Srbije i Zapadnog Balkana uopšte, a po ugledu na trendove u Evropskoj uniji, Pravedna tranzicija je ona verzija budućnosti koja ima za cilj pravedno društvo u okvirima održivog razvoja. Da bi se to postiglo, neophodna su odgovarajuća znanja i veštine kao osnovni korak na tom putu.

Kroz ovaj studijski program, a uzimajući u obzir da je veliki deo društva zaboravljen u raznim etapama prilagođavanja savremenim potrebama modernizacije države, organizatori žele da se buduće neophodne promene zasnivaju na obaveznom poštovanju pravedne održivosti. Zato polaznicima obezbeđuju potrebna znanja i usavršavanje kroz 6 važnih tematskih celina:

  1. Globalizacija i pravedna tranzicija
  2. Data Litearacy i donošenje odluka na osnovu podataka
  3. Tržište rada i pravedna tranzicija
  4. Rad u budućnosti
  5. Zelena tranzicija
  6. Lične slobode i ljudska prava u kontekstu pravedne tranzicije

Specijalističke studije Pravedne tranzicije su prvi specijalistički program u Srbiji koje se ciljano bavi temom pravedne tranzicije kao nezaobilaznim modelom budućeg razvoja svake zajednice i društva u celini gde po završetku stičete određen broj akreditovanih poena koji mogu da se iskoriste u daljem školovanju i razvoju.

Ako želite da naučite više o tome šta je pravedna tranzicija, da svojim radom i znanjem doprinesete razvoju svoje zajednice i da istražite načine na koje to i možete da uradite, ako vidite sebe kao lidere promena u svojoj sredini, prijavite se na ovaj konkurs.

Poziv je otvoren za različite grupe aktuelnih i budućih donosioca odluka iz privatnog i javnog sektora, političkih partija, organizacija civilnog društva, sindikata, kao i akademce i mlade stručnjake do 40 godina starosti. Učesnici će biti izabrani u skladu sa svojim akademskim, aktivističkim i političkim dostignućima ili na osnovu želje za tim istim dostignućima, a koja se odnose na temu i procese pravedne tranzicije.

Detaljnije informacije o modulima i akreditaciji možete pronaći OVDE.

Troškovi smeštaja, hrane i puta za sve učesnike koji nisu iz Beograda biće pokriveni. Broj mesta je ograničen i svoju prijavu je potrebno da pošaljete do 27.04. 2022. godine.

Ukoliko imate problem sa prijavom,svoj CV, motivaciono pismo i pismo preporuke (koje nije obavezno) na mail wbjusttransition@gmail.com.