Konkurs za stažiste i stažistkinje

Beograd. 21. septembar 2018. godine –

 

Fond za humanitarno pravo raspisuje konkurs za stažiste i stažistkinje u okviru projekta Transfer Haške arhive. Praksa će se obavljati u prostorijama Fonda za humanitarno pravo u Beogradu, u periodu ne kraćem od tri meseca.

Na konkurs se mogu prijaviti studenti i diplomci, bez obzira na posedovanje radnog iskustva. Neophodno je dobro poznavanje rada na kompjuteru.

Za prijavu je potrebno dostaviti biografiju na email adresu: vladimir.milanovic@hlc-rdc.org, najkasnije do 27. septembra 2018. godine.