Konkurs za stipendiranje u okviru programa „Aktivizam na polju sećanja

Objavljeno: 5. decembra 2023. godine

Fond za humanitarno pravo (FHP) je otvorio novi poziv za stipendiranje istraživača i praktičara u okviru programa „Aktivizam na polju sećanja”.

Program uključuje stipendiju u trajanju od tri ili šest meseci za istraživače, novinare, umetnike i aktiviste zainteresovane za kulturu sećanja u odnosu na ratove devedesetih godina na prostoru bivše Jugoslavije. Od stipendista se očekuje da u okviru programa kreiraju sadržaj u formi analize, predloga praktične politike, izveštaja, serije blogova, umetničkog dela, digitalnog zapisa, organizacije događaja i slično, koji će FHP objavljivati i promovisati. Stipendija nije rezidencijalna i ne zahteva prisustvo u Beogradu. Istraživački rad može početi od 1. februara 2024. godine, a završiti se najkasnije 30. septembra 2024. godine.

Stipendija uključuje mesečni honorar od 1.563 USD (bruto), namenjen podršci stipendistima tokom istraživačkog perioda i u realizaciji planiranog sadržaja.

Prijave za stipendiju treba da sadrže:

  • kratku biografiju;
  • motivaciono pismo sa informacijom o razlozima za apliciranje i oblastima interesovanja ili ekspertize kandidata (ne više od jedne strane);
  • koncept istraživačkog projekta, koji uključuje informacije o cilju istraživanja, planiranim aktivnostima, očekivanim rezultatima, konkretnim produktima istraživanja, i vremenski okvir početka i završetka rada (ne više od dve strane).

 

Prijave slati na imejl adresu memoryprogram@hlc-rdc.org sa naznakom „Prijava za stipendiju 2023”, najkasnije do 22. decembra 2023. godine. Prijave mogu biti na engleskom ili BCMS jeziku. Kandidati će o uspešnosti prijave biti obavešteni tokom druge polovine januara.

Sva pitanja o stipendiji i uslovima stipendiranja zainteresovani mogu poslati na adresu memoryprogram@hlc-rdc.org ili nikola.gajic@hlc-rdc.org.