Konkurs za terenskog anketara/ku u okviru prikupljanja podataka o stavovima, znanjima i ponašanju devojčica i dečaka o sigurnosti na internetu u odabranim osnovnim i srednjim školama u Republici Srbiji

Save the Children NWB FO Serbia traži terenskog anketara/ku u okviru prikupljanja podataka o stavovima, znanjima i ponašanju devojčica i dečaka o sigurnosti na internetu u odabranim osnovnim i srednjim školama u Republici Srbiji

SVRHA I CILJ ANGAŽMANA

Za potrebe projekta „Prevencija i borba protiv seksualne eksploatacije i nasilja nad decom na internetu u Srbiji i Bosni i Hercegovini“ Save the Children traži anketara (koji se prijavljuje individualno u daljem tekstu: konsultant) sa relevantnim iskustvom u području pripreme i sprovođenja sličnih zadataka.

 

Uzorak i metodologija

 

Početno i završno istraživanje će biti sprovedeno u svrhu procene kratkoročnog efekta kreiranog i pilotiranog programa obuka o sigurnosti dece na internetu na teritoriji Beograda, Novog Sada i Niša. Početno istraživanje biće sprovedeno u periodu od 20.10.2019 – 27.10.2019.godine, dok će završno istraživanje biti sprovedeno u periodu između 1.10.2020 – 30.10.2020. godine.

Populaciju istraživanja čine učenici u 5 odabranih osnovnih i srednjih škola iz tri grada navedenih u stavu 1.

 

Prikupljanje podataka

 

Prikupljanje podataka će se raditi upotrebom CAPI  metodologije, za čiju će realizaciju organizacija Save the Children omogućiti adekvatnu opremu (tablete i software). Anketarima će biti omogućen pristup ispitanicima u odabranim školama i dostavljeni upitnici koje treba da sprovedu među decom.

 

Više o metodologiji rada kao i o dužnostima i odgovornostima konslutanta možete pronaći na sledećem linku :

 

https://www.dropbox.com/sh/twzal13x3i820h4/AADPaTy9HhOkAw-OGQLD69g6a?dl=0

 

POTREBNA EKPERTIZA I ISKUSTVO

Minimalna ekspertiza i veštine koje konsultanti moraju posedovati:

 

–           poželjno radno iskustvo u minimalno jednom istraživačkom radu i projektima u ulozi anketara;

–           poželjno iskustvo rada i/ili volontiranja osnovnom ili predškolskom obrazovanju u Republici Srbiji ili prikupljanje podataka sa decom kao ispitanicima.

 

BUDŽET

 

Anketaru/ki je ponuđena naknada od NETO 800 USD za obavljanje propisanih zadataka. Ta suma uključuje naknadu za prikupljanje svih informacija i podataka sa terena, kao i prevoz do lokacija. Finansiranje će biti obezbeđeno od strane Save the Children organizacije.

 

PRIJAVLJIVANJE

Zainteresovaani kandidati treba da pošalju svoje biografije na serbia.recruitment@savethechildren.org najkasnije do petka, 11.10.2019. godine. Samo oni kandidati koji uđu u uži izbor će biti kontaktirani.

 

KRITERIJUM ZA ODABIR

 

Save the Children će doneti odluku o najboljem kandidatu/kandidatkinji na osnovu relevantnog obrazovanja i iskustva.

Nijedna osoba koja radi na bilo kojem zadatku za ili u ime Save the Children ne sme ni na bilo koji način biti uključena ili povezana sa zlostavljanjem ili iskorišćavanjem dece kako je navedeno u Politici očuvanja sigurnosti deteta Save the Children.