Konkurs za unapređenje poslovnih inicijativa

Objavljeno: 24. novembra 2023. godine

BOŠ i ENECA objavljuju otvoreni poziv za podnošenje projektnih ideja sa ciljem da se pokrenu ili unaprede poslovne inicijative koje će imati / imaju pozitivan uticaj na životnu sredinu i lokalnu zajednicu u optšinama na kojima se nalaze zaštićena područja. 

Poziv za dostavljanje predloga projekata odnosi se na postojeća ili buduća mikro i mala preduzeća, poljoprivredna gazdinstva, seoska turistička domaćinstva koja žele de transformišu ili pokrenu svoje poslovanje koristeći biznis model održivog poslovanja u poljoprivredno-prehrambenom sektoru i sektoru turizma. Biznis modeli održivog poslovanja, prepoznata ovim pozivom, zasnivaju se na tri principa: Smanjivanje potrošnje resursa (reduce), ponovna upotreba resursa (reuse) i recikliranje materijala (recycle). Očekuje se da predlozi projekata u projektne aktivnosti obavezno uključe jedan ili više pomenutih principa.

Program podrške obezbediće stručnost, znanje i opremu za najmanje 40 poslovnih poduhvata do avgusta 2027. godine uključujući pružanje finansijske i mentorske podrške kako bi se izvršilo uspostavljanje ili transformacija poslovanja ka održivom poslovanju u zaštićenom području.

Očekuje se da će podržani projekti uticati na smanjivanje negativnog uticaja na životnu sredinu, podržati rast biznisa u zaštićenim područjima i unaprediti svest o značaju održivog poslovanja.

Poziv je otvoren za registrovana poljoprivredna gazdinstvaseoska turistička domaćinstvapreduzetnikemikro, mala i srednja preduzeća, kao i fizička lica koja planiraju poslovanje u zaštićenim područjima: Nacionalni park Đerdap, Park prirode Golija, Specijalni rezervat prirode Gornje Podunavlje, Park prirode Stara Planina i Park prirode Radan.

Prijava za učešće na Programu „Radimo za prirodu!“ dostavlja se isključivo elektronskim putem na adresu konkurs@eneca.org.rs. Rok za podnošenje projektnih ideja je 25.12.2023. godine, do kraja dana. 

Izvor: BOŠ