Konkurs Zelene ideje otvoren do kraja aprila!

Objavljeno: 2. aprila 2024. godine

Trag fondacija  poziva sve udružene građane i građanke, koji žele da primenjuju uspešne poslovne prakse, tehnologije i znanja poslovnog sektora kako bi rešili društvene probleme u okviru svojih zajednica, i time doprineli očuvanju životne sredine i održivog razvoja, da se prijave na novi ciklus konkursa programa Forum za zelene ideje. Konkurs je otvoren do 30. aprila 2024. godine, do kraja dana.

Za učešće u programu mogu se prijaviti pravna lica registrovana u Republici Srbiji — udruženja, fondacije, zadužbine, zadruge i privredna društva (ortačka društva, komaditna društva, društva sa ograničenom odgovornošću i akcionarska društva):

  • čiji su zakonski zastupnici domaća fizička ili pravna lica;
  • čiji su članovi/članice i/ili osnivači/osnivačice domaća i strana fizička i pravna lica;
  • koja planiraju da postanu solidarni preduzetnici ili su u solidarnom preduzetništvu početnici;
  • čiji godišnji profit ne prelazi 1.200.000,00 dinara.

Ukoliko svojim radom aktivno težite da stvorite svet bez gladi; koristite dostupnu i obnovljivu energiju; dostojanstven rast i ekonomski razvoj; održive gradove i zajednice; odgovornu potrošnju i proizvodnju; posvećeni ste akciji za klimu i boljem životu u svojoj zajednici, ovaj program može biti za vas. Za detaljnije informacije o definiciji solidarnog preduzetništva, možete pogledati dokument Definicije i pojašnjenje pojmova.

Svoje ideje možete prijaviti popunjavanjem Prijavnog formulara A, sa kojim ćete poslati i tabelu sa projektovanim budžetom (Budžet A) i poslati ih na mejl adresu zeleneideje@tragfondacija.org.

Svi prijavljeni za učešće u programu će o rezultatima prvog kruga odabira biti obavešteni najkasnije do 9. maja 2024. godine.

Za pitanja i nedoumice u vezi sa konkurisanjem možete konsultovati dokument sa detaljno opisanim procesom prijave i selekcije i dokument sa često postavljanim pitanjima.

Ukoliko vaša ideja bude odabrana za učešće u programu, obavezni ste da učestvujete na obuci o solidarnom preduzetništvu, od 20. do 25. maja 2025. godine u Beogradu.

Nakon obuke, svim učesnicima/cama će biti dostavljeni obrasci Prijavni formular B i Budžet B, koje će oni zatim popuniti i koji su obavezni za učešće u narednim koracima programa. Posle toga sledi nacionalni Forum za zelene ideje koji će biti održan 18. juna 2024. godine u Beogradu.

Prvoplasirani, drugoplasirani i trećeplasirani solidarni preduzetnici na nacionalnom Forumu dobijaju donaciju od 5.000,00 USD u dinarskoj protivvrednosti, za razvoj solidarnog preduzeća prema planu definisanom u aplikacionom paketu B, koji je i sastavni deo ugovora o donaciji. Aplikacioni paket B, ostavlja prostor za detaljnije i sveobuhvatnije razrađivanje poslovnog plana, pa je i odlučivanje u drugom krugu oslonjeno na detaljnije razrađene kriterijume. Period trajanja ugovora o donaciji je od 9 do 12 meseci.

Ukoliko dobijete donaciju na nacionalnom Forumu, u obavezi ste da učestvujete na regionalnom takmičenju Zelene ideje Balkana u organizaciji Fonda braće Rokfeler, koje se održava krajem septembra 2023. godine. Učestvovanjem na regionalnom takmičenju, takmičite se za dodatni fond od ukupno 40.000,00 američkih dolara u dve kategorije:

  • koncept zelene ideje i
  • razvijena zelena ideja.

 

Pojedinačne nagrade će iznositi od 5.000,00 do 10.000,00 USD, u zavisnosti od kategorije.

Prijava se vrši isključivo, popunjavanjem formulara  i dostavljanjem tabele sa budžetom koje je neophodno poslati na mejl zeleneideje@tragfondacija.org. Više detalja o programu možete pronaći na sajtu Trag fondacije, OVDE