Konkursi za programe i projekte od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora

Objavljeno: 30. januara 2024. godine

Ministarstvo turizma i omladine u skladu sa Zakonom o mladima, Pravilnikom o finansiranju i sufinansiranju programa i projekata od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora i Planom izvršenja Ministarstva turizma i omladine za 2024. godinu, raspisuje:

 

  1. Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata za sprovođenje ciljeva Strategije za mlade u Republici Srbiji za period od 2023. do 2030. godine i programa „Mladi su zakonˮ;
  2. Javni konkurs za stimulisanje različitih oblika zapošljavanja, samozapošljavanja i preduzetništva mladih;
  3. Javni konkurs za sufinansiranje programa i projekata u oblastima omladinskog sektora koji su odobreni od strane Evropske komisije kroz Erazmus+ program Evropske unije i programe prekogranične saradnje;
  4. Javni konkurs za podršku jedinicama lokalne samouprave u sprovođenju omladinske politike na lokalnom nivou.

 

Pravo učešća na konkursima 1, 2 i 3. imaju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovi savezi, а pravo učešća na konkursu 4. imaju lokalne samouprave koje imaju osnovanu kancelariju za mlade.

Rok za dostavljanje predloga programa i projekata je 13. februar 2024. godine.

Izvor: Ministarstvo turizma i omladine