Konsultanta/Kompanije s ciljem pružanja psihološke podrške za unapređenje rada Nacionalnog Kontakt Centra za bezbednost dece na internetu Republike Srbij

Beograd, 3. decembar 2018. godine – Za potrebe projekta „Prevencija i borba protiv seksualnog zlostavljanja i eksploatacije dece na internetu u Srbiji i BiH“ kojeg realizuju različiti partneri na nacionalnom nivou i Save the Children, traži se konsultant ili kompanija (u daljem tekstu: konsultant) sa relevantnim iskustvom.

Konsultant će u okviru pilot aktivnosti usmerene na pomoć Nacionalnom Kontakt Centru za bezbednost dece na interentu, tokom jedne godine, pružati podršku i zaposlenima u Centru, kao i deci, roditeljima i profesionalcima koji rade sa decom, a koji su korisnici Nacionalnog Kontakt Centra.

Tokom aktivnosti zaposlenih u Nacionalnom Kontakt Centru koje se tiču edukacija za decu i roditelje u osnovnim školama u Republici Srbiji, konsultant će, tokom 20 edukativnih sesija u organizaciji Nacionalnog Kontakt Centra, i u dogovoru sa organizatorom, pružati podršku, savete i pomoć na sledeće teme koje će biti zastupljene: zloupotreba dece u seksualne svrhe; vršnjačko nasilje putem interneta-cyberbullying; igre izazova (challenge); prekomerna upotreba IKT (zavisnost od interneta i video igara); sexting; vrbovanje od strane predatora, pedofila (grooming); pretnje, ucene i trgovina ljudima.

Uloga konsultanta je prvenstveno bazirana na psihološkoj pomoći korisnicma usluga Nacionalnog Kontakt Centra, pružanju adekvatnih saveta, smernica i uputstava. Na ovaj način sam radi Centra bi bio efikasniji, a zaposleni u Centru osnaženi novim znanjima i stručnom podrškom.

Konkurs je otvoren do 7/12/2018

Sve dodatne informacije možete pronaći OVDE.