Krovna organizacija mladih Srbije proširuje svoj tim!

Beograd, 3. jul 2023. godine

KOMS raspisuje konkurs za 2 koordinatorske pozicije: koordinator/ka programa i koordinator/ka za članstvo, na koji se možete prijaviti u periodu od 26. juna do 9. jula 2023. godine.

  • Koordinator/ka programa KOMS-a je osoba koji rukovodi i koordinira programom i projektima KOMS-a, sa ciljem da  oni budu vođeni i sprovedeni prema unapred dogovorenim kriterijumima, kao i da svaki program sadrži razvojnu komponentu.
  • Koordinator/ka za članstvo u KOMS-u održava kontinuiranu komunikaciju sa organizacijama članicama KOMS-a, koordinira rad aktivnosti umrežavanja članstva i uopšte čitavog saveza i unapređuje saradnju organizacija članica. Cilj pozicije jeste da se stara o identifikaciji resursa i potreba mreže, uključivanju članica u razvoj zagovaračkih prioriteta mreže, negovanju dvosmerne komunikaciji članstva i KOMS organa i razvoju mreže u skladu sa zaključcima iz konsultacija.

 

Izvor: KOMS