Kroz aktivnosti “Slavimo raznolikost” zbližavaju se lokalno stanovništvo, izbeglice i migranti

Uz druženje i razgovor sa migrantima i izbeglicama, stanovnicima Šida i predstavnicima nadležnih institucija i organizacija, u Šidu su predstavljene aktivnosti pod sloganom “Slavimo raznolikost”, koje se realizuju u okviru Podrške Evropske unije upravljanju migracijama u Republici Srbiji. Povod je bio Međunarodni dan izbeglica 20. jun.
Predstavnici medija i građani Šida i okoline imali su priliku da prvi put prisustvuju i događaju pod nazivom “Žive knjige” – konceptu koji podrazumeva ljude kao knjige koje imaju svoje naslove. U ovom, prvom u nizu događaja “Žive knjige”, korisnici Prihvatnog centra u Šidu činili su svojevrsnu živu biblioteku, a posetioci i novinari su ih “čitali” kroz formalan/neformalan razgovor i diskusiju uz asistenciju prevodioca.
Kroz interaktivnu komunikaciju, posetioci i novinari saznali su sudbine ljudi koji su se, bežeći od ratova, ali i egzistencijalne neizvesnosti, našli u Srbiji. Među „živim knjigama“ našle su se i tri porodice iz Irana, a među njima i Masoud Mahdipoor (37): „Godinu dana sam u Srbiji, a u svom gradu Mašadu u Iranu sam radio kao inženjer u tamošnjoj poznatoj fabrici za sklapanje mašina. Ovde sam sa suprugom i dva sina koji imaju devet i sedam godina. U Srbiji sam zadovoljan, jer su ljudi ljubazni. Slične su nam kulture, i vi ste temperamentni kao Iranci. Inače, ja sam hrišćanske vere“.
Jedna od knjiga bio je i Mahmud, profesionalni kuvar koji je Šiđanima otkrio kulinarske tajne i posebne začine, dok njegov sin želi da postane „Ronaldo kad poraste“.
Marko Savio, direktor konzorcijuma koji čine organizacije Care, Caritas i Oxfam, takođe se obratio prisutnim novinarima i posetiocima: “To što ljudi dobijaju šansu da se sretnu i upoznaju vodi ka prihvatanju, a kada prihvatimo jedni druge to vodi do mirnog i kvalitetnog zajedničkog života”.
Cilj “Živih knjiga” je da umanji izazove sa kojima se suočavaju migrantska i lokalna populacija, kao i da se stvori zajednički prostor za komunikaciju i razmenu iskustava. Uz migrante kao knjige, podiže se svest lokalnog stanovništva o iskustvima migranata, njihovim potrebama i željama.
Miroslav Luburić iz Fondacije Ana i Vlade Divac, koja sprovodi aktivnosti pod sloganom „Slavimo raznolikost“, zahvalio se Evropskoj uniji na podršci, ali i na ogromnoj pomoći našoj zemlji tokom perioda povećanog priliva migranata na teritoriju Srbije.
Aktivnosti pod sloganom “Slavimo raznolikost“ počele su u junu 2019. godine i imaju za cilj da ojačaju zajedništvo i stvore zajednički prostor za migrante i izbeglice i lokalno stanovništvo u Srbiji, sa manje predrasuda, a više razumevanja i saradnje.
Evropska unija (EU) je najveći donator Republike Srbije u upravljanju migracijama. Od sredine 2015. godine, kada je počeo povećan priliv migranata na teritoriju Republike Srbije, EU je donirala više od 98 miliona evra za humanitarnu pomoć i zaštitu migranata, a posebno zaštitu dece, za obezbeđivanje uslova za prihvat i smeštaj u prihvatnim i centrima za azil, uključujući hranu, zdravstvenu negu i obrazovanje, pomoć lokalnim zajednicama gde su smešteni migranti kako bi se ojačala socijalna kohezija, pomoć Republici Srbiji pri upravljanju granicom i borbi protiv trgovine ljudima, kao i pomoć za izgradnju kapaciteta institucija Republike Srbije koje su uključene u upravljanje migracijama.
(Fondacija Ana i Vlade Divac)