Kruševac: Sajam za srednjoškolce

U organizaciji Edukativnog centra Kruševac, 29. oktobra, održan je 3. Sajam timova za karijerno vođenje i savetovanje (KVIS) kruševačkih srednjih škola.  Uz podršku SOLIDAR SUISSE, Sajam je organizovan u okviru projekta “Moja karijera – Međusektorski do razvijenog sistema karijernog vođenja i savetovanja u Kruševcu”.

Na štandovima Sajma, Timovi za KVIS kruševačkih srednjih škola predstavili su aktivnosti u oblasti karijernog vođenja i savetovanja, kao i obrazovne profile. Uz podelu pojedinačnih karijernih informatora za svaki obrazovni profil, održane su i prezentacije.

Sajam, koji je privukao veliki broj zainteresovanih: učenika, predstavnika obrazovnih ustanova i institucija, otvorili su programski direktor Edukativnog centra Kruševac, Ilija Jovanović i direktor Nacionalne službe za zapošljavanje – filijala Kruševac, Predrag Marković.

Sajam je posetila i Olivera Stepanović iz SOLIDAR SUISSE-a.