Kurs engleskog jezika

Forum mladih sa invaliditetom poziva osobe sa invaliditetom sa teritorije grada Beograda da se prijave na kurs engleskog jezika.

Kurs će pohadjati12 osoba, podeljenih u dve grupe u zavisnosti od nivoa znanja

Planirani početak je 7.oktobar 2019. Časovi će biti realizovani dva puta nedeljno, u terminu od 12:30h do 13:30h, u trajanju od 5 meseci

Kurs realizuje škola jezika Robertson, ul. Cvijićeva 80, Beograd

Kurs, kao i svi korišćeni materijali tokom obuke, besplatni su za sve učesnike (sve troškove pokriva Forum mladih sa invaliditetom)

Svi zainteresovani prijavu mogu dostaviti elektronskim putem na e-mail: prijave@fmi.rs. Potrebno je navesti ime i prezime, broj telefona, obrazovanje, kao i vrstu podrške ukoliko je potrebna (prilagođavanje radnog materijala, pristupačnost prostora, i drugo)

Rok za prijavu je ponedeljak 30. septembar 2019.

Svi prijavljeni će biti obavešteni o ishodu selekcije najkasnije do 04.oktobra.

Obuka se realizuje u okviru programa ,,Program zapošljavanja osoba sa invaliditetom na otvorenom tržištu rada” koji je finansiran od strane grada Beograda, Sekretarijat za socijalnu zaštitu.