Kursevi engleskog i nemačkog jezika za pripadnike/ce romske nacionalne manjine

Objavljeno: 7. oktobra 2022. godine

Fondacija za obrazovanje Roma (FOR) objavljuje javni poziv za usavršavanje i učenje engleskog i nemačkog jezika namenjen mladim pripadnicima romske nacionalne manjine, u cilju boljeg pozicioniranja na tržištu rada. Sertifikovani kursevi stranih jezika omogućavaju dodatno usavršavanje veština i znanja mladim osobama romske nacionalnosti, čime se jačaju njihove kompetencije prilikom zapošljavanja.

Kursevi engleskog i nemačkog jezika se realizuju u okviru projekta „Pospešivanje zapošljivosti mladih Romkinja i Roma – faza II“, uz podršku programa Nemačke finansijske saradnje koji sprovodi Nemačka razvojna banka KfW u ime Vlade Republike Nemačke – Ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj.

FOR je do sada podržao značajan broj Romkinja i Roma za bolje pozicioniranje na tržištu rada uz pomoć pohađanja stručnih praksi, stručnih obuka, prekvalifikacija, dokvalifikacija, učenja stranih jezika, kao i kroz profesionalno i karijerno savetovanje.

Rok za prijavu je 17. oktobar 2022. 

 • Kursevi engleskog i nemačkog jezika se održavaju u trajanju do tri meseca;
 • Časovi se realizuju onlajn;
 • Za praćenje nastave neophodno je posedovati računar i internet konekciju;
 • Polaznici kurseva engleskog i nemačkog jezika su u obavezi da redovno pohađaju časove u skladu sa planom i programom škole stranih jezika;
 • Svi polaznici na kraju kursa dobijaju sertifikate za uspešno savladavanje nivoa učenja stranih jezika koji budu pohađali;
 • Precizan termin početka kursa biće definisan nakon završetka selekcije polaznika/ca, svi polaznici će biti blagovremeno obavešteni o uslovima i početku realizacije kurseva

Na konkurs se mogu prijaviti:

 • Mlade Romkinje i Romi sa mestom prebivališta na teritoriji Republike Srbije;
 • Lica sa završenom najmanje trogodišnjom srednjom školom;
 • Osobe otvorene za usavršavanje i sticanje novih znanja i veština;
 • Mladi spremni na uspostavljanje i održavanja efikasnih odnosa sa ljudima različitog nacionalnog i kulturnog poretka;
 • Osobe posvećene osnovnim ciljevima Fondacije za obrazovanje Roma.

 

Kako se prijaviti?

 • Prijava se može podneti isključivo putem ovog onlajn formulara:
 • Prijave se mogu slati najkasnije do 17. oktobra 2022 [do kraja dana].
 • Nepotpune i neblagovremeno podnete prijave, kao i one koje stižu putem elektronske pošte ili kontakt forme na sajtu neće biti razmatrane;