Letnja škola javnih politika

Objavljeno: 16. maja 2022. godine

Republički sekretarijat za javne politike Vlade Republike Srbije, partner na projektu „Dijalog promena“ Beogradske otvorene škole, realizovao je u periodu od 9. do 13. maja 2022. godine Letnju školu javnih politika za predstavnike 19 organizacija civilnog društva (OCD) u Šapcu, podržanih u prvom ciklusu Programa podrške projektima OCD usmerenim na dijalog, rešavanje problema i pozitivne promene u javnim politikama „Dijalog promena“.

Učesnici OCD su imali priliku da se upoznaju sa konceptom, zakonodavnim okvirom i ciklusom, i praćenjem i vrednovanjem javnih politika, ali su i kroz praktične primere probleme u svojoj zajednici definisali pomoću mehanizama i metoda koji se koriste prilikom formulisanja javnih politika.

Cilj je bio da se doprinese kvalitetnom razvoju javnih politika u Srbiji kroz osnaživanje kapaciteta i podizanje stepena razumevanja razvoja javnih politika kod predstavnika OCD, kao i osnaživanju komunikacije i saradnje među akterima iz civilnog i javnog sektora.

Letnja škola javnih politika sprovodi se u okviru projekta „Dijalog promena“ kojim koordinira Beogradska otvorena škola, uz finansijsku podršku Evropske unije.

Izvor: BOŠ