Medijski grantovi za program Business Innovation i/ili Produkcija kvalitetnog sadržaja

Objavljeno: 22. januara 2024. godine

Projekat Media for Change na Zapadnom Balkanu poziva medije u Srbiji da se prijave za grantove. Ovaj regionalni projekat koji se sprovodi širom Zapadnog Balkana realizuje konzorcijum na čelu sa British Council-om u partnerstvu sa Balkanskom istraživačkom mrežom (BIRN), Thomson Foundation i INTRAC-om (Međunarodni centar za obuku i istraživanje NVO), a finansira ga Vlada Velike Britanije.

Projekat objavljuje Poziv za prijave u okviru dva LOT-a:

 

LOT 1 – Business Innovation Sinergiser program

LOT 2 – Proizvodnja kvalitetnog sadržaja za publiku

 

Podnosilac se može prijaviti i za LOT1 i za LOT2 u okviru ovog poziva za podnošenje prijava, ali samo jedna aplikacija može biti odobrena za grant (bilo LOT 1 ili LOT 2).

Podnosilac prijave mora biti pravno lice/medij osnovan u Srbiji do 1. januara 2020. godine.

Podnosilac zahteva mora dokazati sve dospele poreze plaćene u skladu sa lokalnim zakonodavstvom.

Prijavljivanje u partnerstvu sa drugom medijskom kućom/organizacijom u svrhu aplikacije za grant nije dozvoljeno jer je šema granta fokusirana na izgradnju individualnih kapaciteta odabranih medija.

Podnosilac prijave ne može biti korisnik sredstava iz UK ili druge donacije ili aktivnosti finansiranja šeme grantova koje su identične onima predloženim za ovu šemu grantova.

Rok za prijavu na ovaj Poziv je 14. februar 2024. godine u 24.00 časa po lokalnom vremenu.

Prijave moraju biti popunjene na engleskom jeziku.

Vreme i datum održavanja onlajn informativnih sesija biće blagovremeno objavljeni.

Više o grantu, OVDE.

Izvor: NUNS