Međunarodni dan borbe protiv homofobije, bifobije i transfobije (IDAHOT)

Beograd, 17.05.2023.

U Srbiji se od 2011. godine 17. maja obeležava Međunarodni dan borbe protiv homofobije, bifobije i transfobije.

IDAHOT je uspostavljen s ciljem koordinacije međunarodnih akcija kojima se podiže svest o kršenjima LGBT prava. Podizanje svesti o nasilju, diskriminaciji i represiji prema LGBT zajednicama širom sveta pruža priliku za preduzimanje akcija i uključivanje u dijalog s medijima, donosiocima odluka, javnim mnjenjem i širim civilnim društvom.

Jedan od ciljeva 17. maja jeste stvaranje događaja koji će na globalnom nivou biti vidljiv bez potrebe da se prilagodi nekom specifičnom tipu akcije. Ovaj decentralizovani pristup potreban je zbog raznolikosti socijalnih, religijskih, kulturnih i političkih konteksta u kojima dolazi do kršenja prava.

Ovim povodom Centar za istraživanje i razvoj društva IDEAS (IDEAS) upozorava da LGBTIQ+ osobe i dalje nemaju pristup pravima iz oblasti privatnog i porodičnog života kao i ostali građani i građanke. Pravni okvir još uvek ne prepoznaje istopolna partnerstva i porodice, što LGBTIQ+ osobama uskraćuje brojna prava, od toga da sa partnerom ili partnerkom snose finansijske troškove, steknu zajedničku i naslede imovinu, koriste prava iz oblasti porodično-pravne i socijalne zaštite, učestvuju u brizi o zdravlju, do toga da imaju i brinu o deci.

Rezultate istraživanja o porodičnom životu LGBTIQ+ osoba u Srbiji objavljene u publikaciji možete preuzeti OVDE.