Međunarodni dan SOS telefona

Objavljeno: 16. maja 2022. godine

Danas je Međunarodni dan SOS telefona. SOS telefoni služe za pomoć i podršku u različitim teškim životnim situacijama. Najčešće su organizovani kao servisi za podršku i pomoć žrtvama nasilja, za pomoć deci, pružaju psihološku podršku kod namera suicida.

Povodom Međunarodnog dana  SOS telefona u Medija centru održava se Konferencija za medije Mreže „Žene protiv nasilja”. Na Konferenciji će biti predstavljeni podaci o ukupnom broju primljenih poziva i osoba koje su se obratile, kao i detaljni prikaz po regionima i gradovima.

U Srbiji danas oko 20 organizacija ima iskustvo pružanja usluge SOS telefona, a gotovo polovina je licencirana za ovaj vid podrške ženama. Ono što se posebno izdvojilo u procesu istraživanja sprovedenog ove godine je da finansijska podrška za kontinuirani rad SOS telefona uglavnom dolazi od stranih donatora– 75% a dok se oko 20%  dobija iz budžeta lokalnih samouprava.

Trenutno, nacionalne SOS linije za žene žrtve nasilja postoje u oko 50 zemalja Evrope i šire, prema podacima WAVE mreže koju predstavlja preko 150 NVO koje se bave prevencijom i suzbijanjem nasilja nad ženama i decom.  Nacionalne telefonske linije za žene su među najvažnijim uslugama za one koje su preživele nasilje jer predstavljaju mesta gde se žene najčešće obraćaju da bi dobile hitnu podršku i savetovanje.

Važno je podsetiti da je prvi SOS telefon za žene sa iskustvom nasilja u Srbiji uspostavljen još davne 1990. godine i da je od tada ta usluga razvijana u okviru ženskih organizacija. Takođe, na osnovu različitih iskustava širom sveta, preporuka je međunarodnih organizacija da ovu specijalizovanu uslugu treba da pružaju nezavisne ženske organizacije. Zato mnoge organizacije MŽPN ističu važnost profesionalnog i efikasnog rada, individualni pristup, veći stepen poverenja i podrške koju pružaju specijalno edukovane konsultantkinje za rad sa ženama koje su preživele traumu muškog nasilja i imaju višegodišnje iskustvo u ovoj oblasti.