Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog: Javni poziv organizacijama civilnog društva

Beograd, 16.08.2023.

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog upućuje Javni poziv organizacijama civilnog društva za podnošenje kandidature za članstvo u Posebnoj radnoj grupi za izradu Strategije za praćenje i unapređenje stanja ljudskih prava u Republici Srbiji za period od 2024. do 2030. godine.

Rok za podnošenje prijava traje od 14. avgusta do 28. avgusta 2023. godine.

Zainteresovane organizacije civilnog društva dužne su da svoje prijave zajedno sa pripadajućom dokumentacijom iz tačke IV Javnog poziva u naznačenom roku dostave isključivo elektronskim putem na imejl adresu: sek.scd@minljmpdd.gov.rs sa napomenom: “Kandidatura za članstvo u Posebnoj radnoj grupi za izradu Strategije za praćenje i unapređenje stanja ljudskih prava“.

Tekst Javnog poziva kao i prateću dokumentaciju možete preuzeti OVDE.

Izvor: Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog