Mladi i mediji za demokratski razvoj

Objavljeno: 26. maja 2022. godine

Beogradska otvorena škola (BOŠ) raspisala je poziv za podnošenje projektnih ideja u okviru programa finansijske podrške partnerstvima između medija i organizacija civilnog društva za mlade, tokom 2022/2023.

Program podrške se sprovodi u okviru projekta Mladi i mediji za demokratski razvoj, koji se sprovodi u saradnji sa Ambasadom Švedske u Srbiji. Biće podržane organizacije koje doprinose jačanju demokratije, unapređenju ljudskih prava i vladavini prava u Srbiji, sa posebnim fokusom na sledeće tematske oblasti:

  • evropske integracije u lokalnoj zajednici (shvaćene kao doprinos i koristi koje za lokalnu zajednicu proizilaze iz reformskog procesa u okviru procesa pristupanja Srbije Evropskoj uniji, ali i kroz javno zagovaranje i aktivno uključivanje u donošenje odluka i kreiranje politika na lokalu)
  • demokratizacija (koja se razume kao borba građana za unapređenje demokratskih praksi i bolji rad demokratskih institucija, ali i kao otpor autoritarnim tendencijama, jer one ugrožavaju prava građana i urušavaju demokratski politički poredak),
  • vladavina prava i unapređenje ljudskih i manjinskih prava;
  • sloboda medija, nezavisno novinarstvo i medijska i informaciona pismenost;
  • položaj mladih, aktivizam mladih i njihovo uključivanje u procese donošenja odluka.

BOŠ će kroz finansijsku i mentorsku podršku, ali i program jačanja kapaciteta, na godišnjem nivou podržati 8 projekata, a svaki projekat će zajednički sprovoditi dva partnera, odnosno 8 OCD za mlade i 8 medija.

Mediji i OCD za mlade, u ovom ciklusu, mogu da konkurišu za projektnu finansijsku podršku u maksimalnom iznosu od 314.000,00 SEK po projektu. Prijava se podnosi elektronskim putem preko onlajn formulara.

Poziv i projektna dokumentacija mogu se preuzeti OVDE.

Rok za podnošenje predloga projekata je četvrtak, 30. jun 2022. godine.

Selekciona procedura će se odviti u tri faze, i ovaj poziv odnosi se na prvu fazu selekcije, u kojoj zainteresovane strane podnose projektnu ideju (tzv. concept note) u kratkom formatu.

U drugoj fazi deset najbolje ocenjenih projektnih ideja će, putem neke od onlajn platformi komunikacije u 15 minuta predstaviti svoju projektnu ideju selekcionoj komisiji i članovima i članicama BOŠ tima. U trećoj fazi selekcije biće odabrano osam najbolje ocenjenih projektnih ideja podnetih u partnerstvu između medija i OCD za mlade, kao i najmanje dve ideje na rezervnoj listi. Odabrani podnosioci, koji prođu u treću fazu će svoje projektne ideje razraditi u predloge projekata.

Projektna ideja (concept note) treba da se zasniva na pitanjima od zajedničkog interesa i dogovorenim vrednostima, principima i idejama, i mora da bude podneta u partnerstvu dva partnera:

  • medija, kao partnera koji će nezavisno istraživati problem i o tome informisati javnost i tako podizati vidljivost teme, kojom se aktivistički bavi njihova partnerska OCD za mlade, i stvarati pritisak javnosti da se o prepoznatom problemu javno govori i da se, usled naraslih očekivanja javnosti, problem rešava od strane nadležnih;
  • OCD za mlade, kao partnera koji će se baviti aktivizmom u zajednici gde se projekat sprovodi, raditi na podizanju svesti o problemu, angažovati zainteresovane strane, osmisliti političku, pravnu ili institucionalnu intervenciju i javno zagovarati i sprovoditi aktivnosti koje će voditi ka rešavanju problema.

U cilju promocije Poziva, BOŠ će organizovati dve info sesije uživo (bar jedna od njih će biti stream-ovana – biće moguće da se prati onlajn), nakon čega će se održati jedna onlajn Q&A sesija. Informacije (datumi, mesta, linkovi održavanja sesija) blagovremeno će biti objavljeni putem BOŠ sajta, OVDE.

Izvor: BOŠ