Mladi istraživači Srbije šire svoj tim!

Objavljeno: 14. novembra 2023. godine

Mladi istraživači Srbije, organizacija civilnog društva sa sedištem u Beogradu, proširuje svoj tim i raspisuje konkurs za poziciju projektnog menadžera. Projektni/a menadžer/ka je odgovoran/a za osmišljavanje, sprovođenje i upravljanje projektima MIS-a.

 

Opis posla:

 • Osmišljavanje, organizovanje, planiranje aktivnosti i resursa projekata
 • Sprovođenje aktivnosti projekata i identifikacija potencijalnih rizika
 • Komunikacija sa zainteresovanim stranama, ciljnom grupom i partnerima na projektu
 • Upravljanje budžetom projekta, pomoć u pripremi finansijskih izveštaja i dokumentacije za finasijsku reviziju
 • Izveštavanje o implementaciji projektnih aktivnosti
 • Učešće na sastancima, konferencijama, javnim/medijskim događajima
 • Koordinacija sa timom MISa

 

Potrebne kvalifikacije i kompetencije:

 • minimum diploma osnovnih studija iz prirodnih nauka, prava, političkih nauka,
 • organizacionih nauka ili drugih relevantnih oblasti sa univerziteta u Srbiji ili inostranstvu;
 • 5 godina iskustva u upravljanju i implementaciji projekata;
 • minimum tri godine iskustva u neprofitnom sektoru;
 • odlično poznavanje projektnog menadžmenta: budžetiranje, praćenje, izveštavanje;
 • odlično znanje govornog i pisanog engleskog jezika;
 • efikasne organizatorske i liderske veštine
 • dobre komunikacione veštine i sposobnost za samostalni rad i rad u timu;
 • odlično poznavanje rada u MS Office paketu;
 • sposobnost rada pod pritiskom.

 

Način prijavljivanja:

Zainteresovani kandidati/kinje trebalo bi da dostave biografiju do 1. decembra 2023.godine na imejl office@mis.org.rs

Mladi istraživači Srbije garantuju da će podaci kandidata/kinja koji su dostavljeni biti korišćeni u svrhe konkursa od strane komisije i neće biti deljeni sa trećim stranama. Mladi istraživači Srbije poštuju politiku jednakih mogućnosti i ohrabruju prijavu kandidata/kinja bez obzira na pol, etničku i religioznu pripadnost, godine, fizičke sposobnosti, seksualnu orijentaciju.

Odabrani kandidat/kinja će potpisati Ugovor o radu na određeno vreme (3,5 godina), probni rad 3 meseca, puno radno vreme. Početak radnog odnosa 1.januar 2024, završetak 31.avgust 2027. sa mogućnošću produžetka.