Mobilna pravna podrška

Trening za senzitivizaciju studenata prava u radu sa ugroženim grupama održan je u septembru 2019. u okviru projekta „Mobilna pravna podrška u južnoj Srbiji“.

Grupa studenata treće i četvrte godine Pravnog fakulteta koji su izabrani za učešće u radu mobilne pravne podrške su, pored treninga za sticanje teorijskog znanja i veština koje su im neophodne za rad u okviru mobilne pravne podrške, učestvovali i na treningu za senzitivizaciju u radu sa ugroženim grupama, kako bi mogli da bolje razumeju buduće korisnike mobilne pravne podrške i razviju profesinalni, ali i empatijski odnos prema budućim korisnicima mobilne pravne podrške.

Projekt sprovodi KOM 018 u saradnji sa Pravnim Fakultetom Niš i Drustvo Roma „Prokuplje“, a uz podršku Ambasde Kraljevine Holandije.