Nagradni konkurs za izradu logoa „30 godina AŽC-a“

Objavljeno: 22. septembra 2023. godine

Autonomni ženski centar ove godine obeležava 30 godina rada. Tim povodom organizuje nagradni konkurs za izradu logoa kojim će obeležiti ovaj feministički jubilej.

Logo treba vizuelno da prikaže (obeležavanje) 30 godina rada Autonomnog ženskog centra. Može, ali ne mora da bude nadogradnja postojećeg AŽC logoa.

AŽC vas ohrabruje da koristite grafičke elemente koji referišu na feminističke vrednosti autonomije, solidarnosti, kontinuuma ženske borbe protiv muškog nasilja prema ženama. Logo će koristiti na sajtu i društvenim mrežama, na štampanim materijalima AŽC-a, u potpisu imejl poruka i slično.

Poziv je otvoren za sve zainteresovane, sa ili bez prethodnog dizajnerskog iskustva. Prihvataju se i predlozi iz država u regionu.

Logo može biti rešenje jedne ili više osoba.

Poziv je takođe otvoren za pravna lica.

Može se istovremeno poslati više predloga.

Obezbeđene su simbolične novčane nagrade za najbolje radove.

  • Prvo mesto: 20.000 RSD neto
  • Drugo mesto: 15.000 RSD neto
  • Treće mesto: 10.000 RSD neto

 

AŽC zadržava pravo vlasništva i upotrebe logoa na svojim materijalima, uz obavezu da, gde god je to adekvatno, istakne ime autorke/autorki i zahvalnost za donaciju.

Svi pristigli predlozi moraju biti originalno autorsko delo same autorke/autorki, odnosno ne smeju kršiti autorska prava trećih lica.

AŽC ima pravo da, zajedno sa autorkom/autorkama, eventualno utiče na promenu/doradu poslatog predloga.

Predlog logoa treba dostaviti u vektorskom formatu. Pored predloga logoa, uz prijavu navesti i osnovne podatke o autorki/autorkama.

 

Prijave poslati na imejl adresu: dobre_prakse@azc.org.rs do 15.10.2023 u 17 časova. U naslovu navesti „Prijava za nagradni konkurs”.

Proglašenje najboljih radova će biti dve nedelje nakon zatvaranja konkursa.

Autonomni ženski centar se unapred raduje pristiglim predlozima!