Najava debate: Socijalna dimenzija EU integracija – koje reforme predstoje?

Objavljeno: 28. novembra 2023. godine

Fondacija Centar za demokratiju, u saradnji sa Fondacijom Friedrich Ebert, u četvrtak, 30. novembra 2023. godine od 12 do 14 časova u Prostoru Miljenko Dereta u Beogradu organizuje debatu na temu „Socijalna dimenzija EU integracija – koje reforme predstoje?“.

Panelisti/kinje: Mihail Arandarenko, Ekonomski fakultet; Danilo Vuković, SeConS; Duško Vuković, Savez Samostalnih sindikata Srbije; Tanja Jakobi, Centar za istraživanje javnih politika; Branislav Markuš, Zrenjaninski socijalni forum; Nataša Vučković, Fondacija Centar za demokratiju.

Moderatorka: Marija Šehić, novinarka.

Najnoviji izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije u procesu pristupanja Evropskoj uniji pokazao je da je neophodno sprovesti suštinske reforme u brojnim oblastima. Potreba za hitnim reformama naročito je vidljiva u oblasti socijalne politike, posebno imajući u vidu činjenicu da je Srbija zemlja u kojoj je svaka peta osoba u riziku od siromaštva, a 28% stanovništva je u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti, da nemamo Strategiju socijalne zaštite i neophodne izmene Zakona o socijalnoj zaštiti. Socijalna dimenzija procesa pristupanja EU je izuzetno važna, jer se reforme u ovim oblastima tiču života i rada svakog građanina i građanke.

Na ovoj debati razgovaraće se o tome kakav je stepen harmonizacije pravnih normi u ovim oblastima? Šta su naši najveći problemi u oblasti socijalne politike? Koji su najhitniji koraci koje treba preduzeti? Ima li naša država potrebne kapacitete za sprovođenje reformi? Da li su dosadašnje promene u obrazovanju uspešno odgovorile na izazove u ovoj sferi? Imamo li iz Evropske unije dovoljno podsticaja za sprovođenje suštinskih reformi? Kako na ova pitanja izgleda pogled iz ugla poslovne zajednice, sindikata, akademske zajednice, civilnog društva?

Na ova i druga otvorena pitanja koja će poteći od samih učesnika/ca i predstavnika/ca medija, potražiće se mogući odgovori kroz konstruktivnu diskusiju na debati „Socijalna dimenzija EU integracija – koje reforme predstoje?“.  Debatu organizuje Fondacija Centar za demokratiju u saradnji sa Fondacijom Friedrich Ebert u okviru projekta DIJALOG U CENTRU – SOCIJALNI FORUM.