Najava digitalne platforme za podršku neformalnim grupama

Objavljeno: 9. februara 2024. godine

Mladi istraživači Srbije su među 10 organizacija u Evropi koje će tokom 2024. godine sprovoditi pilot projekte podržane kroz “ACCTING – Zajedno za Inkluzivan Evropski Zeleni dogovor” (Horizont 2020 Program Evropske unije za istraživanje i inovacije).

Od pristiglih 135 prijava, izabrano je 10 pilot projekata iz oblasti energetike, mobilnosti, hrane, upravljanje katastrofama i biodiverziteta kojima je jedan od ciljeva inkluzija i osnaživanje ranjivih grupa za pravednu i inkluzivnu zelenu tranziciju. Više o podržanim pilot projektima možete naći na linku https://accting.eu/selected-pilot-projects/

Uključi se! (Get involved!)

Kako Mladi istraživači Srbije imaju dugogodišnje iskustvo u podršci neformalnih grupa, ACCTING podrška će omogućiti razvoj digitalne platforme za promovisanje lokalnih inicijativa mladih, mogućnosti finansiranja lokalnih inicijativa i pružanja mentorstva za ostvarivane pozitivnih promena u svojim lokalnim zajednicama. Odabrani pilot projekat ima za cilj da pomogne povezivanje pojedinaca i organizacija, da motiviše i angažuje mlade za aktivnosti koje će doprineti borbi protiv klimatskih promena i unapređenju životne sredine, a koje istovremeno podržavaju društvenu i ekološku transformaciju.

Ovaj pilot program razvijen je u  okviru ACCTING projekta, koji je podržan okvirnim programom Evropske unije za istraživanja i inovacije – Horizont 2020, ugovorom o grantu pod brojem 101036504

Izvor: Mladi istraživači