Najava međunarodne konferencije u kulturi

Objavljeno: 19. februara 2024. godine

Kooperativa – Regionalna platforma za kulturu i Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije pozivaju na međunarodnu konferenciju Crossing the Line: Collaborative Perspectives on the Future of Culture. Konferencija će biti održana u Beogradu, u prostorijama Kulturnog centra Magacin u Kraljevića Marka (ulica Kraljevića Marka 4-8), 22, 23. i 24. februara 2024. godine.

Na konferenciji će se upustiti u to kako nezavisna scena u regionu može da izazove, promisli i preoblikuje svoje mreže i saradnju kako bi se suočila sa nesigurnim uslovima i neizrečenim izazovima koji su oblikovali u protekle tri decenije. Program predstavlja korak u uklanjanju imaginarnih granica i prelasku linija koje često ometaju smislen dijalog i efikasnu saradnju unutar kulturnog ekosistema. Tokom tri dana, različiti učesnici iz sfere umetnosti, kulture i civilnog društva iz regiona, će se okupiti da ispitaju uspehe i nedostatke postojećih sistema u kulturi i generišu alternativne ideje i strategije saradnje za budućnost kulture.

Počevši u četvrtak, 22. februara, otvaranjem Kooperativine izložbe „Arhivi Prijateljstva – Poetika Otporaˮ koja dokumentuje 20 godina eksperimentalnog i participativnog umetničkog rada na nezavisnoj sceni u regiji, cilj  je da se  postavi scenografija za niz dijaloga, prezentacija i umetničkih performansa koji duboko zalaze u trenutno stanje i budući potencijal kulturne saradnje. Svaki dan je dizajniran da podstakne otvorene diskusije, kritičko razmišljanje i kreativno istraživanje. Programi pružaju prostor za ove procese, podstičući učešće ali bez nametanja završetka. Stalno izazivajući i evoluirajući, ključne teme će uključivati reevaluaciju konvencionalnih modela finansiranja projekata i logike, ulogu finansijera u nezavisnim scenama i inovativne pristupe organizaciji kulture i saradnji.

U petak i subotu, nastavlja se sa angažujućim forumima, interaktivnim sesijama i otvorenim diskusijama na teme koje se kreću od suočavanja sa društvenim izazovima kroz umetnost do razumevanja interakcije između finansijera i kulturnih organizacija i pojave novih kolaborativnih modela u kulturnom sektoru sa posebnim fokusom na Kooperativin Novi Model Programa Razmene i Saradnje. Konferencija kulminira zatvarajućom zabavom, označavajući kraj poglavlja dok se sa nestrpljenjem očekuju novi dijalozi, partnerstva i mogućnosti za rast i transformaciju.

„U pejzažu nezavisne kulture u regionu poznatom kao Jugoistočna Evropa, koji je sada uglavnom podeljen po političkim linijama, većina kulturne produkcije dolazi iz međusobno povezane i vibrantne nezavisne scene. Ova scena cveta uprkos izazovima i podelama, podstičući saradnje, prijateljstva i istinsko interesovanje za razumevanje perspektiva iz celog regiona. Nažalost, podrška nacionalnih i lokalnih institucija je nestabilna i uglavnom nekonzistentna … U ovom nesigurnom okruženju, mnoge važne teme često ostaju neizgovorene. Predlažemo drugačiji pristup: da se o ovim pitanjima govori što otvorenije i iskrenije. Konferencija Crossing the Line: Collaborative Perspectives on the Future of Cultureima za cilj da podeli iskustva vezana za finansiranje projekata i kulturnu produkciju iz perspektiva kako stvaralaca tako i finansijera … Kroz ovu konferenciju, cilj nam je da obezbedimo forum za otvoreni razgovor, ne plašeći se da pogledamo i prepoznamo mnoge linije koje presecaju ova polja, kako bismo videli da li se neke mogu pomeriti, druge preći, a neke nadamo se i obrisati.”

Konferencija je završetak trogodišnjeg kolaborativnog projekta Regional Lab: New Culture Spaces and Networks as Drivers of an Innovative and Sustainable Bottom-up Development of Regional Collaboration (REG.Lab) koji sufinansira Evropska Unija kroz Instrument for Pre-accession Assistance (IPA II) program, a koji je pružio dinamičnu platformu za saradnju, eksperimentisanje, međusobnu razmenu i ko-kreacije između organizacija na nezavisnoj kulturnoj sceni Jugoistočne Evrope.

Projekat sprovodi konzorcijum sastavljen od partnerskih organizacija iz šest zemalja Jugoistočne Europe – predvođen je Kooperativom – Regionalnom platformom za kulturu i projektnim partnerima – Anibar (Kosovo), Društvo Asociacija (Slovenija), Asocijacija NKSS (Srbija), Jadro Asocijacija (Severna Makedonija), Operacija grad (Hrvatska) i OKC Abrašević (Bosna i Hercegovina).