NAPOR za unapređenje mentalnog zdravlja mladih

Objavljeno: 6. decembra 2023. godine

Nacionalna asocijacija praktičara/ki omladinskog rada (NAPOR) raspisuje javni poziv za konzorcijum koji objedinjuje različite ekspertize i iskustva više organizacija/agencija i pojedinaca/ki koji se bave omladinskim radom, temama mentalnog zdravlja i nenasilja, dosezanjem mladih iz društveno osetljivih grupa i vršnjačkom edukacijom mladih sa ciljem kreiranja nacionalnog programa omladinskog rada usmerenog na mentalno zdravlje mladih u lokalnim zajednicama.

Cilj programa koji NAPOR sprovodi u saradnji sa Кrovnom organizacijom mladih Srbije, Nacionalnom asocijacijom kancelarija za mlade, Omladinskim savezom udruženja „OPENS“ i Savezom izviđača Srbije, uz podršku Ministarstva turizma i omladine  je unapređen sistem zaštite mentalnog zdravlja mladih za sprovođenje prevencije i pružanje sveobuhvatnih, integrisanih usluga namenjenih mladima u 10 JLS u Srbiji.

U okviru razvoja dugoročnih mera za pružanje i sprovođenje usluga u zajednici usmerenih na mentalno zdravlje mladih planiran je razvoj nacionalnog programa omladinskog rada.

Sve detaljne informacije nalaze se u pozivu. Prijava konzorcijuma vrši se putem mejl adrese obuka@napor.net , do 7. decembra 2023, do 14.00 časova.

Кontakt osoba za dodatne informacije je Marijana Jović, mejl: marijana.jovic@napor.net.