Ne smetajte, uživam u svojim pravima i slobodama

Naziv: Ne smetajte, uživam u svojim pravima i slobodama

Izdavč: Beogradski centar za ljudska prava

Godina: 2006. Beograd

Kako mladima predstaviti značaj i ulogu ljudskih prava? Kako im promeniti negativni imidž koji prati pomen ljudskih prava? Kako na interaktivan način pričati sa mladima o temama koje im ne deluju bliske? Za odgovore na ova pitanja pomoći će vam ovaj priručnik.

Uloga ljudskih prava u modernom, demokratskom društvu nije samo u njihovoj moralnoj snazi, već i u njihovoj pravnoj obaveznosti. Ona ne predstavljaju samo spisak lepih želja, već se svakodnevno ostvaruju u postupcima pred sudovima ili drugim državnim organima. Ljudska prava su u pravnom poretku regulisana na dva zasebna plana. Ljudska prava utvrđena su brojnim pravilima međunarodnog prava. Kratko rečeno, međunarodni pravni sistem definiše pravila ponašanja međunarodnih subjekata, pre svega država. Međunarodno pravo postavlja opšti minimum prava koja su države dužne da pružaju svojim građanima, a svi ljudi na svetu uživaju ta prava neposredno na osnovu međunarodnog prava. Tako npr. ako neka država donese zakon kojim nalaže da sve osobe određene nacionalnosti moraju da nose žutu traku, sam taj zakon je protivan međunarodnom pravu ljudskih prava.