Nedelja žena sa invaliditetom

Objavljeno: 20. novembra 2023. godine

Članica Mreže …IZ KRUGA – Srbija ; Kuća za nas – Babušnica:

„Ja sam žena.

Ja sam osoba sa invaliditetom.

Ja živim na selu.

Ja sam visokoobrazovana, nezaposlena i spadam u kategoriju izdržavanih lica.

Poslodavci još uvek osobe sa invaliditetom uglavnom ne prepoznaju i ne koriste njihove potencijale na adekvatan način. Razlozi su brojni, kao i predrasude.

Zaposlena je tek svaka dvadeseta osoba sa invaliditetom.

Žene sa invaliditetom su višestruko diskriminisane, siromašnije i više nezaposlene od muškaraca sa invaliditetom i često nevidljive u javnom životu. Suočavaju se sa mnogim preprekama u ostvarivanju svojih prava i često su žrtve kako fizičkog, tako i svih drugih vrsta nasilja.

Ekonomska zavisnost žene najčešće je ključni faktor koji je primorava da trpi nasilje i da ni ne pokušava da izadje iz kruga nasilja.

Ekonomsko osnaživanje žena sa invaliditetom od presudnog je značaja u borbi protiv nasilja kojem su izložene

Udeo žena u ukupnom broju izdržavanih osoba sa invaliditetom iznosi 70,3%.ˮ

Mreža…IZ KRUGA – Srbija je 2013. god. uspostavila manifestaciju pod nazivom „NEDELjA ŽENA SA INVALIDITETOM“ koja se održava svake godine u periodu od 17. do   24.novembra. Cilj upostavljanja manifestacije je da se javnosti skrene posebna pažnja na nepovoljan položaj žena sa invaliditetom u društvu.Novi Kalkulatori resurs centra

Saznaj više